Velden zijn niet correct ingevuld

Nieuw ROZ model huurovereenkomst

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst voor woonruimte gepubliceerd. Met het nieuwe ROZ-model is beoogd aan te sluiten bij de huidige stand van zaken. Zo is er aandacht besteed aan tijdelijke verhuur, verhuur aan specifieke groepen en onderverhuur van woningen via AirBnB. In dit blog leggen we de veranderingen van het nieuwe ROZ-model graag aan u voor.

Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur

De verhuurder heeft tegenwoordig de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren. Voorheen kon een verhuurder de huurder niet houden aan een één- of tweejarig contract. Die werden veel gesloten, maar als de huurder bleef zitten, had de verhuurder pech. Nu kunnen partijen dus wel contracten sluiten voor een bepaalde periode, waarna de huurder de woning moet verlaten. De ROZ heeft deze wetswijziging doorgevoerd in het nieuwe model door met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst vier keuzes te bieden.

Let op: het ROZ-model biedt vier opties; partijen kiezen er één van. De tweede optie is huren voor onbepaalde tijd met een minimale periode van 12 maanden. In het model staat dat de huurder in de eerste 12 maanden niet mag opzeggen; de wet bepaalt voor overeenkomsten van bepaalde tijd van één jaar, dat de huurder wel mag opzeggen. Deze optie is dus mogelijk niet houdbaar. Toekomstige rechtspraak zal hierover duidelijkheid scheppen.

Verhuur aan bepaalde doelgroepen

Verhuurders worden nu ook beter beschermd indien zij verhuren aan specifieke, in de wet genoemde, doelgroepen. Het gaat om: gehandicapten, ouderen, jongeren onder 28 jaar, studenten, promovendi en grote gezinnen. Zodra de huurder niet langer tot de bepaalde doelgroep behoort, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik. Voormalige studenten die tot hun 45e in een studentenkamer wonen, komen dan niet meer voor.

ROZ-model en AirBnB

Veel verhuurders ervaren overlast doordat hun huurders de woning onderverhuren via AirBnB. Het nieuwe ROZ-model heeft geprobeerd dit op te lossen. De nieuwe Algemene Bepalingen Woonruimte 2017 bepalen namelijk expliciet dat onderverhuur via AirBnB of soortgelijke organisaties niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Om de bepaling kracht bij te zetten, is er een boetebepaling aan gekoppeld.

Extra verhoging huurprijs

De verhuurder in de vrije sector (geliberaliseerde huur) kan door de nieuwe overeenkomst een extra huurverhoging doorvoeren. Naast de jaarlijkse huurprijsverhoging conform het consumentenprijsindex (CPI), heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurprijs jaarlijks met een –extra- vast percentage te verhogen.

Conclusie en gebruik van het ROZ-model

Het nieuwe ROZ-model is een verbetering ten opzichte van het oude model. Er is meer ingespeeld op de actualiteiten, jurisprudentie en wetswijzigingen. Het staat partijen altijd vrij om zelf de bepaling en de bedragen in het model aan te passen. Geef dan wel kenbaar aan, hoe en waar van het model is afgeweken. Het ROZ-model is geschreven vanuit het perspectief van de verhuurder. Actio Advocaten adviseert voor het doorvoeren van wijzigingen of in gebruik nemen van standaard overeenkomsten, altijd contact op te nemen met een van onze advocaten.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van het nieuwe ROZ-model? Neemt u dan gerust contact op met een van onze huurspecialisten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht