Velden zijn niet correct ingevuld

Onderverhuur via Airbnb: mag dit?

Een nieuwe trend in de reisbranche: Airbnb. Een korte uitleg voor degenen die nog niet bekend zijn met deze populaire website. Airbnb is een website waarop men woningen tegen vergoeding kunnen verhuren.

Het maakt niet uit om wat voor woning het gaat, van studentenstudio tot villa, alles is mogelijk. Wanneer je een weekend weg bent of wanneer je op vakantie gaat, kan je je woning aanbieden via de website. Geïnteresseerden kunnen dan ervoor kiezen om die periode te overnachten in jouw woning. Airbnb biedt een aantrekkelijke manier om wat extra inkomsten te krijgen. 

In geval van verhuur van woonruimte, kan het zijn dat u als verhuurder niet op onderverhuur zit te wachten. Vaak heeft u dit dan ook in de huurovereenkomst middels een bepaling opgenomen waarin staat dat de huurder zijn woning niet zonder toestemming van de verhuurder mag onderverhuren. Hieronder valt in principe ook het verhuren van één of meer kamers aan een derde. Wat kunt u als verhuurder doen als de huurder het gehuurde via Airbnb onderverhuurt? 

De gevolgen van onderverhuur voor uw huurder

Als de huurovereenkomst een verbod van onderverhuur bevat, kunt u ontbinding van de huurovereenkomst vorderen omdat de huurder in strijd met de overeenkomst handelt. De kantonrechter heeft verhuur via Airbnb inmiddels in meerdere uitspraken als onderverhuur bestempeld en de ontbindingsvordering zal in de regel worden toegewezen. 

Naast ontbinding van de huurovereenkomst kunt u ook een schadevergoeding  vorderen van uw huurder. De kosten die zijn gemaakt voor het onderzoek naar de vraag of er sprake is van illegaal onderverhuur, kunnen worden gevorderd als schadepost. Ook kan de huurder verplicht worden gesteld de genoten winst af te dragen aan de verhuurder. 

Wanneer een boetebeding in de huurovereenkomst is opgenomen kan er ook reden zijn voor het opleggen van een boete aan de huurder. In een recente uitspraak heeft de kantonrechter een boete van 7500 euro aan de huurder opgelegd wegens het tekortschieten in de verplichtingen van de huurovereenkomst. Het aantal nachten dat de woning via Airbnb is verhuurd is mede bepalend voor de hoogte van de boete. 

Overlast voor omwonenden

Ten slotte kan u als verhuurder ook nog aanvoeren dat de huurder overlast voor omwonenden heeft veroorzaakt door de Airbnb-gasten die over de vloer komen. Een huurder is wettelijk verplicht het woongenot van omwonenden niet te verstoren. Dit zou u sterken in de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst. Verhuurders kunnen dus met succes maatregelen treffen tegen een huurder die het gehuurde  –zonder toestemming van de verhuurder–  via Airbnb aanbiedt. De huurder loopt het risico dat hij de woning moet verlaten en dat hij daarnaast een fikse schadevergoeding en/of boete moet betalen. 

Wilt u weten wat uw rechten zijn als verhuurder?

De vastgoedspecialist van Actio Advocaten bekijkt graag uw situatie om een advies op maat te geven en indien nodig, nadere (gerechtelijke) stappen te ondernemen. Neem gerust contact op met Actio in Assen of HoogeveenNaar blogverzicht