Velden zijn niet correct ingevuld

Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten: voorkom een boete!

Wanneer u van uw werknemer de tijdelijke arbeidsovereenkomst wilt opzeggen, zit u niet te wachten op verrassingen. Hoe zorgt u er dan voor dat u geen boete opgelegd krijgt vanwege onjuist aanzeggen?

Als werkgever heeft u de verplichting om uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt of wordt voortgezet. Die plicht wordt de aanzegplicht genoemd.

Boete voor niet houden aan de aanzegtermijn

Als u niet juist aanzegt kunt u een boete opgelegd krijgen. Die boete kan oplopen tot maximaal een maandsalaris. Het is dan ook begrijpelijk dat de aanzegplicht de gemoederen al flink bezighield, nog voordat deze werd opgelegd.

Wat wordt verstaan onder ‘schriftelijk’ aanzeggen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Inmiddels zijn de eerste procedures hierover gevoerd en is er wat duidelijkheid geschept. Zo moet de aanzegging schriftelijk worden gedaan, maar wat wordt er verstaan onder ‘schriftelijk’? Moet het via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of is een e-mail of WhatsApp-bericht ook goed?

Een rechter heeft zich inmiddels uitgesproken over de aanzegplicht en aanzegtermijn bij tijdelijke contracten en heeft het schriftelijkheidsvereiste uitgelegd.

Wat is de gedachte achter de verplichte aanzegtermijn voor tijdelijke contracten?

De eis van het schriftelijk informeren van de werknemer over het einde of voorzetten van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, heeft als doel het beschermen van de werknemer. Hij moet er tijdig van op de hoogte zijn of de werkgever zijn arbeidsovereenkomst wel of nietverlengt, zodat hij eventueel kan zoeken naar ander werk, of andere maatregelen kan nemen om het verlies van inkomen op te vangen.

Bij de beoordeling van de vraag of de aanzegging via WhatsApp-berichten en mondelinge mededelingen voldoende is, heeft de rechter teruggegrepen op deze achtergrond. Het doel van de wettelijke bepaling is op tijd duidelijkheid aan de werknemer te verschaffen.

Voldoet een WhatsApp-bericht aan de eis van schriftelijk informeren?

In deze situatie wist de werknemer uit de gevoerde gesprekken en de WhatsApp-berichten dat de arbeidsovereenkomst met bepaalde tijd zou eindigen. Aan het doel van de aanzegplicht was dus tegemoetgekomen. De werkgever hoefde de geëiste boete van één maandsalaris niet te betalen.

Weinig problemen met de aanzegverplichting in de praktijk

De ophef voorafgaand aan de invoering van de aanzegverplichting is na inwerkingtreding vrijwel verdwenen. In de praktijk zien wij niet of nauwelijks problemen. De kantonrechter in Noord-Holland gaat er pragmatisch mee om, zoals ook blijkt uit dit voorbeeld. Toch blijft het advies om de werknemer:

  • tijdig, en
  • schriftelijk

te informeren over het al dan niet voortzetten van zijn tijdelijk contract. Niet alle kantonrechters oordelen hetzelfde op dit specifieke gebied van arbeidsrecht en ook de omstandigheden van iedere zaak zijn verschillend. Het is dan ook belangrijk dat u als ondernemer en werkgever bewijs van de aanzegging hebt.

Doe het dus schriftelijk zodat u bewijs heeft van de aanzegging, dan zit u als werkgever altijd goed! Twijfelt u nog ergens over? Onze veelgestelde vragen over arbeidsrecht sturen u in de goede richting.Naar blogverzicht