Velden zijn niet correct ingevuld

Wat wordt bedoeld met een aanzegtermijn?

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer waarvan de einddatum vast ligt, geldt met ingang van 1 januari 2015 een aanzegtermijn. 

Als werkgever moet je minimaal 1 maand voor het eind van de overeenkomst meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Komt je deze verplichting niet na, dan ben je maximaal een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. 

Wat is het verschil tussen opzeggen en aanzeggen?

De opzegtermijn is de termijn die de werkgever in acht moet nemen als hij een dienstverband met de werknemer wil opzeggen. Om rechtsgeldig op te kunnen zeggen heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV. De opzegtermijn vloeit voort uit de wet, de arbeidsovereenkomst of de cao. 

De aanzegtermijn is ingevoerd per 1 januari 2015. Bij het aanzeggen laat de werkgever schriftelijk aan de werknemer weten wat zijn bedoeling is als de arbeidsovereenkomst afloopt. De werkgever moet dus laten weten of het contract wordt voortgezet en onder welke voorwaarden, of dat het contract wordt beëindigd. 

Uitzondering

Als werkgever ben je niet verplicht een aanzegtermijn te hanteren bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden. Ook ben je niet verplicht aan te zeggen indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode die niet ziet op een kalenderdatum. Denk hierbij aan een overeenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een werknemer die afwezig is vanwege ziekte of zwangerschap.

Meer weten?

Onze arbeidsrechtspecialisten en ontslagadvocaten staan u graag met advies terzijde. Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier