Velden zijn niet correct ingevuld

Uitwinnen van het pandrecht, wanneer kan het en hoe gaat het in zijn werk?

Uw pandgever betaalt niet en u overweegt om uw pandrecht uit te winnen. Wanneer kunt u uw pandrecht uitwinnen en hoe gaat dat in zijn werk?

Pandgever in verzuim

Voordat u uw pandrecht kan uitwinnen moet de pandgever in verzuim zijn. Verzuim treedt in als de pandgever in gebreke is gesteld en hij daarna nog niet overgaat tot betaling van de schuld. In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet nodig, bijvoorbeeld als in de pandakte staat dat sprake is van verzuim als een bepaalde betaaltermijn wordt overschreden. Een ingebrekestelling is ook niet nodig als de pandgever heeft medegedeeld dat hij de schuld niet zal betalen.

Stel, uw pandgever is in verzuim en u heeft nog steeds geen geld ontvangen.

Melding Belastingdienst

U dient vervolgens na te gaan of u een meldplicht heeft. Indien u een pandrecht heeft gevestigd op de inventaris van uw debiteur, dan moet u eerst bij de Belastingdienst melden (via een eenvoudig formulier) dat u overgaat tot uitwinning van uw pandrecht. De Belastingdienst heeft namelijk een bijzondere voorrangspositie. De Belastingdienst krijgt vervolgens een termijn van vier weken om deze positie op te eisen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat de Belastingdienst actie onderneemt, dan kunt u overgaan tot uitwinning van uw pandrecht. Het is belangrijk om deze melding te doen. Meldt u de voorgenomen verkoop niet bij de Belastingdienst, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld door de Belastingdienst.

De melding bij de Belastingdienst is gedaan. Welke acties kunt u dan ondernemen?

actio-juridisch-servicecontract-banner

Uitwinnen van pandrecht met openbare verkoop

De wet geeft als uitgangspunt dat u uw pandrecht kan uitwinnen door middel van een openbare verkoop, oftewel een openbare veiling. Een notaris of deurwaarder kan dit traject in werking zetten. In sommige situaties is een veiling de meest voor de hand liggende wijze van verkoop, bijvoorbeeld bij kunst, zeldzame goederen of grote partijen voorraad. De opbrengst van een veiling is gemiddeld genomen echter 30-40% lager dan de marktwaarde.

U kunt ook op een andere manier uw pandrecht uitwinnen.

Pandrecht uitwinnen met onderhandse verkoop

Een andere mogelijkheid is de onderhandse verkoop, dat wil zeggen een verkoop op de vrije markt (en dus niet op de veiling). Deze wijze van verkoop mag pas als u hiervoor toestemming heeft gekregen van de voorzieningenrechter of als u dit overeenkomt met uw debiteur. Deze afspraak mag u niet vooraf vastleggen in de pandakte. Pas nadat de vordering opeisbaar is kunt u een afwijkende wijze van verkoop overeenkomen met uw debiteur.

Het komt voor dat uitwinnen van pandrecht op een andere manier gebeurt, of dat de wet niet gevolgd wordt. Wat geldt dan?

Nietige verkoop?

In dat geval is geen sprake van een nietige verkoop. De verkoop is dus gewoon geldig. U kunt zich in dat geval echter niet verhalen op de opbrengst, tenzij u van tevoren in de pandakte een pandrecht heeft bedongen op de opbrengst. Dit kan leiden tot vervelende situaties. Stel, de pandgever failleert na de ‘onwettige verkoop’, dan moet u de opbrengst aan de curator betalen waardoor u waarschijnlijk niets terugziet van de opbrengst van de verkoop.

Het is dus belangrijk om een goede pandakte op te stellen en (vanzelfsprekend) de wet te volgen bij het uitwinnen van een pandrecht. Onze advocaten in Assen en Hoogeveen kunnen u daarbij helpen.Naar blogverzicht