Velden zijn niet correct ingevuld

Wie is uw contractspartij? Voorkom problemen met deze tips

Eerder blogden we al over het belang van schriftelijke overeenkomsten en het gebruik van namen. In deze blog behandel ik een combinatie van die twee, namelijk: wie is uw contractspartij?

Met wie heeft u een overeenkomst?

Het is natuurlijk belangrijk om te weten met wie u zaken doet. Het maakt namelijk nogal verschil of u contracteert met een lege B.V., of met iemand in privé. In het eerste geval kunt u fluiten naar uw geld als het mis gaat. In het andere geval kunt u misschien nog geld terugzien door beslag bij die persoon in privé te leggen.

Soms is het niet duidelijk met wie een overeenkomst is gesloten. Er is geen schriftelijke overeenkomst, de facturen staan op naam van Jansen B.V., maar er is mailverkeer waarin de heer Jansen (zonder bedrijfsnaam) opdracht geeft voor -bijvoorbeeld- de bouw van ‘zijn’ pand. Of u gaat een huurovereenkomst aan met de heer Gerritsen, maar de huur wordt daarna jaren betaald door Gerritsen Beheer B.V. Wie is nu uw contractspartij?

Hierover is vaak geprocedeerd. Met name bij huurcontracten komt het nogal eens voor dat iemand in privé een huurcontract tekent, terwijl het bedrijf dat vervolgens in het pand wordt geëxploiteerd, een B.V. blijkt te zijn. De rechter kijkt dan naar alle omstandigheden van het geval. Hoe heeft de partij zich gepresenteerd? Wie heeft belang bij de uitvoering van het contract? En vooral: hoe staat alles op papier? Zie voor een voorbeeld van zo’n uitspraak dit vonnis van de rechter in Den Haag.

Zorgvuldig vastleggen is cruciaal

Het begint dus weer bij het contract. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: leg alles gewoon goed vast op papier. En dan niet op deze manier: ‘Partij 1: Jansen, hierna te noemen huurder’, want is dit nu de heer Jansen, of Jansen B.V.? Als u contracteert met een privé persoon, zet er dan een geboortedatum bij. Dus: ‘De heer G. Jansen, geboren 01-01-1974’. Als het een bedrijf is (BV, NV, v.o.f. enz.) zet er dan een KvK-nummer bij. Dus: ‘de besloten vennootschap Jansen Beheer B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 1287943’. Het lijkt een open deur, maar het werkt wel op die manier.

In onze praktijk adviseren en procederen we geregeld over dit soort zaken. We zien het te vaak nog mis gaan. Onlangs nog, toen op privébezittingen van onze klant beslag werd gelegd, terwijl er door zijn BV was gecontracteerd. Toch vond de wederpartij dat de klant in privé zijn contractspartij was. Actio startte een kort geding en toonde aan dat de klant in persoon buiten het geschil stond. De rechter heeft gelukkig het beslag opgeheven, maar dit had kunnen worden voorkomen als partijen hun afspraken zorgvuldig hadden vastgelegd.

Hulp bij het opstellen van een overeenkomst

De advocaten van Actio helpen u graag bij het opstellen of controleren van een contract. Neem contact op met onze vestiging in Assen of in Hoogeveen voor vragen of om een afspraak te maken.Naar blogverzicht