Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe zorg ik dat mijn algemene voorwaarden van toepassing zijn?

De kleine lettertjes, oftewel de algemene voorwaarden, hebben onder andere betrekking op de contractduur, levertijd, ontbinding of overmacht. Tegenwoordig is het vereist dat u algemene voorwaarden hebt en dat deze inhoudelijk aansluiten bij uw bedrijfsvoering.

Een vervolgstap is ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op uw overeenkomsten. Maar hoe zorgt u er precies voor dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn? En hoe werkt dit met online gesloten overeenkomsten?

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

Algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard. Dit kunt u doen (bij voorkeur) in het offertetraject maar uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst. Veel ondernemingen kiezen ervoor om een standaardbepaling in de offerte op te nemen waarbij op alle overeenkomsten de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. In de praktijk kan dit nog wel eens een bewijsprobleem opleveren. Wij raden aan om de offerte of overeenkomst altijd te laten ondertekenen door de klant.

Ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

Daarnaast vertelt de wet ons dat deze voorwaarden ter beschikking moeten zijn gesteld aan de klant. Het idee hierachter is dat de klant ten allen tijde de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van de voorwaarden. Ter beschikking stellen wordt veelal gedaan door de voorwaarden op te sturen of mee te geven. De handtekening of een reactie van de klant kan later bewijzen dat de voorwaarden werkelijk ter beschikking zijn gesteld. Is het overhandigen van de voorwaarden niet mogelijk, dan moet de klant de algemene voorwaarden kunnen inzien bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank. Maar ook hierbij moet de klant de mogelijkheid hebben om op zijn verzoek de algemene voorwaarden toch toegezonden te krijgen.

Algemene voorwaarden bij online overeenkomsten

Momenteel worden veel overeenkomsten online gesloten. Bijvoorbeeld klanten die online in uw webshop producten bestellen. Om bij online gesloten overeenkomsten de algemene voorwaarden van toepassing te stellen moet u aan dezelfde twee vereisten voldoen: van toepassing verklaren en ter beschikking stellen. In de overeenkomst dient u allereerst te verklaren dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdens het definitief sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld in een bestelproces) aan te laten vinken dat de klant accepteert dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. De voorwaarden kunnen ter beschikking worden gesteld door deze toe te voegen bij de e-mail waarin de opdracht wordt bevestigd. Wel is vereist dat de klant de voorwaarden moet kunnen opslaan op zijn of haar computer. De mededeling dat de algemene voorwaarden op uw website staan vermeld blijkt in de praktijk onvoldoende.

Meer weten over verbintenissenrecht en algemene voorwaarden?

Wilt u als ondernemer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op verbintenissenrecht en het juiste gebruik van algemene voorwaarden? Neem contact op met onze vestiging in Assen of in Hoogeveen voor vragen of om een afspraak te maken.Naar blogverzicht