Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe verhoog ik de huurprijs in de vrije sector?

Verhuur je een woning, dan kan je jaarlijks de huurprijs verhogen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En hoe hoog mag de verhoging zijn? Lees in deze blog meer over de mogelijkheden voor het verhogen van de huurprijs in de vrije sector, oftewel de ‘geliberaliseerde woonruimte’. Verhuur je een bedrijfspand? En wil je weten hoe je hiervoor de huurprijs wijzigt? Dat lees je in deze blog

 

Vrije sector of sociale huurwoning?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is of jouw huurwoning valt onder niet-geliberaliseerde of geliberaliseerde huur. Oftewel: is het een sociale huurwoning of een huurwoning in de vrije sector?

Waarom deze vraag?

Bij een sociale huurwoning gelden huurbeschermingsbepalingen die van dwingend recht zijn. Dat zijn regels over het wijzigen van de huurprijs en huurprijsverhoging. Daar mag je als verhuurder niet van afwijken. Een aantal van deze regels zijn ook van toepassing voor huurwoningen in de vrije sector, maar daarnaast gelden er andere regels. 

Net als in de sociale huur geldt in de vrije sector bijvoorbeeld ook dat de huurprijs jaarlijks eenmalig mag worden verhoogd. Kom je dus met je huurder overeen dat de huur tweemaal per jaar wordt verhoogd, dan is die afspraak niet (rechts)geldig. 

Daarnaast kan jouw huurder de redelijkheid van de huurprijs binnen 6 maanden na het begin van de huurperiode laten toetsen. Vooral dat laatste is iets om bedacht op te zijn. Bereken je namelijk een te hoge huur dan loop je het risico dat de huurcommissie de huurprijs lager vaststelt.

Wanneer is het een woning in de vrije sector?

Als bij aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt, dan spreken we van een woning in de vrije sector. De liberalisatiegrens is een wettelijk vastgesteld bedrag dat als bovengrens geldt.

Voor 2022 is deze grens € 763,47. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister gewijzigd. Loopt de huurovereenkomst bijvoorbeeld vanaf 2008, dan valt de woning in de vrije sector als de huurprijs op dat moment (in 2008 dus) meer dan € 631,73 betrof (want dat was de grens in dat jaar). 

Huurprijs verhogen in de vrije sector

Verhuur je een woning in de vrije sector, dan gelden er wat betreft de verhoging van de huurprijs andere regels dan bij het verhuren van een sociale huurwoning. Waar verhuurder en huurder tot voorheen in de huurovereenkomst zelf afspraken konden maken over de hoogte van de huurverhoging, is dat sinds kort in de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ geregeld. 

Huurverhoging door indexatie

De verhuurder heeft de mogelijkheid om de huurprijs te verhogen door deze te indexeren. In de huurovereenkomst moet daarvoor een zogenaamde indexeringsclausule zijn opgenomen. Bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de modelhuurovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). In dit model is zo’n indexeringsclausule opgenomen. In de indexeringsclausule wordt onder andere bepaald wanneer en met welk percentage de huurprijs mag worden verhoogd. 

In de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomstenis een maximum gesteld aan de jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde huurprijs. Tot 1 mei 2024 mag de huurprijs jaarlijks worden verhoogd met een maximum van inflatie + 1%. Het inflatiepercentage wordt jaarlijks berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Voor 2022 betekent dit dat de huurprijs in de vrije sector verhogen mag met maximaal 3,3%. Is er een lager percentage afgesproken, dan geldt dat de huurprijs met dat percentage mag worden verhoogd. Is een hoger percentage afgesproken, dan geldt het maximale huurverhogingspercentage van 3,3%. 

Huurprijs verhogen in de vrije sector door een redelijk aanbod 

Voor de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ was het mogelijk om een huurprijsverhoging te realiseren door de huurder een nieuw huurcontract aan te bieden. Verhuurder deed de huurder dan een ‘redelijk aanbod tot het aangaan van een huurcontract’. Dit is een van de opzeggingsgronden van artikel 7:274 lid 1 sub d BW. Dat redelijke aanbod betrof dan alleen een verhoging van de huurprijs. De andere voorwaarden in de huurovereenkomst blijven gelijk. Ging de huurder niet akkoord met het aanbod, dan was dat grond om de huurovereenkomst op te zeggen. 

Aan deze wijze van het verhogen van de huurprijs heeft de wetgever met de ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ vooralsnog een einde gemaakt. Met een subtiele wijziging is artikel 7:274 lid 1 sub d BW namelijk zo gewijzigd dat de verhuurder voorlopig niet kan opzeggen op grond van het weigeren van een redelijk aanbod als dat aanbod enkel ziet op de huurprijs.

Tot in ieder geval mei 2024 is de weg van het doen van een redelijk aanbod afgesloten. Je kunt de huurprijs door indexatie tot dat moment wel verhogen, maar houd rekening met het maximale huurverhogingspercentage. 

Advies verhogen huurprijs in de vrije sector

Er zijn meerdere wettelijke regels over het verhogen van huurprijzen in de vrije sector. Om conflicten met de huurder van de woning te voorkomen, is het goed om op de hoogte te zijn van deze regels en de rechten die je hebt als verhuurder. 

Wil je meer weten over de rechten van een verhuurder en de regels over het verhogen van huurprijzen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in.

 


Naar blogverzicht