Velden zijn niet correct ingevuld

Een stinkend zaakje: overlast van ontlasting

Iedereen ervaart wel eens overlast van de buren. Of het nou overhangende takken zijn, een tuinfeestje dat iets te lang doorgaat of de hond die maar nooit op lijkt te houden met blaffen. Een man uit Reimerswaal maakte het echter wel heel bont. De man gooide sinds 2009 structureel hondenpoep, menselijke uitwerpselen en andere zaken zoals rotte vis, eieren, frikandellen en appels over de schutting bij de buren.

Advocaat bij burenruzie

Ten einde raad namen de buren een advocaat in de arm. In de procedure werd de rechter gevraagd de buren te verbieden om allerlei voorwerpen op het perceel en/of de auto van de gedupeerden te deponeren en indien zij dat toch zouden doen dat zij een boete verschuldigd zouden zijn. Later werd in een bodemprocedure vergoeding van de reinigingskosten, psycholoogkosten, derving woongenot en immateriële schade gevorderd, én toegewezen.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank was van oordeel dat de man onrechtmatig had gehandeld, nu zijn handelen inbreuk had gemaakt op het eigendomsrecht van de gedupeerde buren. Ook was zijn handelen in strijd met 'hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt', waarmee wordt bedoeld dat zijn handelen in strijd was met de gebruikelijke fatsoensnormen. Daarnaast moest de man de in kort geding opgelegde (en verbeurde) dwangsommen eveneens volledig betalen. Terecht als u het mij vraagt.

Overlast van de buren?

Overlastsituaties zijn bijzonder vervelend. Er zijn zeker situaties denkbaar waarin het verstandig is om een advocaat in de arm te nemen. Niet elke vorm van overlast leent zich daar echter voor. Denk de volgende keer als je de hond van de buren hoort blaffen eerst even terug aan deze zaak. En is de zaak niet rijp voor de bijstand van een advocaat? Dan is de rijdende rechter altijd nog een optie.

Gerechtelijke procedure starten bij overlast

Ook als ondernemer kun je te maken krijgen met overlast. Denk aan huurders die overlast veroorzaken, ontstane schade aan jouw pand omdat de buurman de waterleiding heeft laten knappen, of een klacht van de buren dat het bedrijfspand over hun erfgrens staat.

Actio Advocaten is jou ook in die situaties graag van dienst. Dus, ruik je onrecht? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Assen of Hoogeveen

 

 

 

 

 

 

 

 



Naar blogverzicht