Velden zijn niet correct ingevuld

Uitleg over de termijn om in hoger beroep te gaan

Bent u het niet eens met het vonnis van de rechter? Dan kunt u daartegen in hoger beroep gaan bij het hof. Het hof zal vervolgens de hele zaak opnieuw behandelen en beoordelen. Om hoger in beroep te gaan, zult u aan twee eisen moeten voldoen. De vordering waarover wordt geprocedeerd moet minimaal € 1.750,- bedragen en het beroep moet binnen drie maanden na het vonnis worden ingesteld. Deze blog gaat over het uitrekenen van de beroepstermijn.

De wettelijke beroepstermijn

De termijn om in hoger beroep te gaan is drie maanden, ‘te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis’. De Hoge Raad heeft in 1919 al bepaald dat ‘te rekenen van’ betekent dat de termijn begint te lopen ‘na’ de dag van het vonnis. De termijn eindigt op de laatste dag van de drie maanden om 24.00 uur. Dus beroep tegen een vonnis van 10 mei moet uiterlijk worden ingesteld op 10 augustus 24.00 uur.

Lastige situaties

Uit de praktijk is gebleken dat het uitrekenen van de drie maanden toch niet altijd duidelijk is. Stel dat het vonnis is uitgesproken op 30 november. Dan zal het hoger beroep uiterlijk moeten worden ingediend op 30 februari, maar dat is onmogelijk. Wordt het dan 28 (of 29 in een schrikkeljaar) februari of 1 maart? En stel dat het vonnis is uitgesproken op 29 februari. Gelden dan drie volle maanden, waardoor de termijn eindigt op 31 mei, of geldt in dat geval hetzelfde getal drie maanden later, waardoor het eindigt op 29 mei?

Deze laatste vraag werd onlangs voorgelegd aan de rechter. Tegen een uitspraak van 29 februari, werd op 31 mei hoger beroep ingesteld. Het hof oordeelde dat de termijn was verstreken. De partij die het beroep had ingesteld was het daar niet mee eens, waarna de Hoge Raad op 1 september 2017 uitsluitsel heeft gegeven.

Hoger beroep uiterlijk na drie kalendermaanden

De Hoge Raad heeft een duidelijk antwoord gegeven. Hierdoor hoeven partijen niet langer te gissen over hoeveel tijd zij nog hebben om in beroep te gaan en voorkomen zij dat ze ongewenst de termijn laten verstrijken.  

Volgens de Hoge Raad loopt de termijn af aan het einde (24.00 uur) van de dag van de uitspraak, drie kalendermaanden later. De uiterlijke termijn ligt nooit later dan drie kalendermaanden na de dag van de uitspraak. Dit betekent dus dat het ingestelde beroep op 31 mei te laat was ingesteld, omdat het later dan drie kalendermaanden na de uitspraak (de 29e) was. Bij vonnissen die uitgesproken zijn op een dag die de derde maand erna niet heeft (dus bijvoorbeeld uitgesproken op 31 november of 31 januari), dan eindigt de termijn aan het einde van de laatste dag van die maand.

In hoger beroep gaan vanwege een fout in de uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter omdat er een fout in staat? En wilt u deze fout hersteld hebben? Dan is in hoger beroep gaan één van de mogelijkheden om een fout in het vonnis te herstellen. Lees wat u tegen een fout in het vonnis van de rechter kunt doen en kom erachter welke oplossing bij uw situatie past. 

Conclusie

De termijn om in hoger beroep te gaan is altijd drie maanden, maar bestaat niet altijd uit hetzelfde aantal dagen. Het is heel belangrijk dat u de juiste termijn weet omdat een te laat ingesteld beroep niet meer wordt behandeld. Na afloop van de termijn kunt u helaas niets meer doen tegen het oordeel van de rechter.

De advocaten van Actio bewaken de termijnen altijd zorgvuldig zodat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken. Wilt u meer weten over procederen of in hoger beroep gaan tegen een vonnis? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht