Velden zijn niet correct ingevuld

Kan ik inzage in de administratie van mijn wederpartij krijgen?

Stel: u bent verwikkeld in een procedure met iemand waarmee u ooit een contract heeft gesloten. Diegene komt het contract niet na en u wilt via de rechter een schadevergoeding vorderen. Maar wat is de wanprestatie precies? En hoe hoog is de schade? Daarvoor moet u uiteraard bewijs leveren.

Bewijs leveren door middel van exhibitieplicht

Het komt wel eens voor dat u dit bewijs niet zelf kunt leveren omdat u simpelweg de juiste gegevens niet heeft. Gegevens die de wederpartij wel in haar administratie heeft. Voor die situatie heeft de wetgever de ‘exhibitieplicht’ ingevoerd, een artikel in het wetboek waardoor je de rechter kunt vragen om de wederpartij te verplichten documenten te overleggen.

Mag ik de gehele administratie inzien?

Om bewijs te leveren van de geleverde wanprestatie kunt u beroep doen op de exhibitieplicht. Zo kunt u inzicht krijgen in bijvoorbeeld jaarrekeningen, bankafschriften, contracten, en zo meer. Maar u kunt natuurlijk niet zomaar alle stukken inzien. Om een vordering tot inzage van de administratie toegewezen te krijgen, moet je goed omschrijven welk belang je bij die stukken hebt, wat je er mee hoopt aan te tonen en welke stukken het specifiek betreft. Een vordering tot openlegging van ‘de gehele administratie van 2012 tot en met 2015’ zal het dus niet redden. Dat noemt men een ‘fishing expedition’ en daar is de wet niet voor geschreven. Het moet gaan om een gerechtvaardigd belang, om specifieke stukken én om bewijs dat niet op een andere manier geleverd kan worden.

Inzage in administratie na faillissement

Soms kan het verzoek om inzage te krijgen in de administratie ook tot een curator worden gericht. Als u zaken deed met een BV die failliet is gegaan, kunt u – onder omstandigheden- de bestuurder aansprakelijk stellen voor uw vordering. Ook de curator is dan verplicht mee te werken aan het geven van inzage in de administratie, wanneer u daarbij voldoende belang heeft. De Hoge Raad heeft dit in een recente uitspraak nog bevestigd

Wat heeft u hier als ondernemer aan?

Wanneer u twijfelt over de haalbaarheid van uw zaak, omdat er niet voldoende bewijs is, kan het de moeite lonen om te zien of het bewijs ook op een andere manier verkregen kan worden. De exhibitieplicht, of inzage van de administratie, kan daarvoor een goed middel zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met een van onze advocaten op. Zij helpen u graag verder.Naar blogverzicht