Velden zijn niet correct ingevuld

Wat u moet weten over de aanzegplicht

De werkgever heeft sinds 1 januari 2015 door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een aanzegplicht. Dit betekent dat de werkgever minimaal 1 maand voor het eind van de overeenkomst moet meedelen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. In deze blog worden vragen uit de praktijk beantwoord, naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. Ook worden tips gegeven om de aanzegging goed toe te passen.

Op welke manier mag ik aanzeggen?

Een nieuwe regel levert voor de praktijk ook altijd vragen op. Mag de werkgever bijvoorbeeld meteen al een clausule opnemen, waarin staat dat de arbeidsovereenkomst na afloop ervan niet zal worden verlengd? Heeft de werkgever daarmee aan de aanzegplicht voldaan? En geldt een aanzegging via WhatsApp ook als een schriftelijke, en dus geldige aanzegging?

Aanzeggen bij aanvang

Sinds de invoering van de wet is er onder juristen veel over deze vraag gediscussieerd. De discussie tussen voor- en tegenstanders is inmiddels beslecht door de rechtbank. De kantonrechter in Utrecht heeft geoordeeld dat een aanzegging in de arbeidsovereenkomst zelf, geldig is.

Actio Advocaten adviseert dan ook om te kiezen voor deze variant, waarbij in de arbeidsovereenkomst zelf alvast wordt vastgelegd dat de overeenkomst niet wordt verlengd na afloop van de bepaalde tijd. U kunt op een later moment op die aanzegging terugkomen en de werknemer alsnog verlenging aanbieden.  

Schriftelijke aanzegging via WhatsApp en LinkedIn

Kantonrechters hebben zich inmiddels ook uitgelaten over de schriftelijkheidseis. In de wet is opgenomen dat de aanzegging schriftelijk moet zijn gedaan. Een kantonrechter in Lelystad heeft op 1 juni 2017 nog bevestigd dat een mondelinge aanzegging niet is toegestaan. Een aanzegging via WhatsApp voldoet volgens de kantonrechter in Amsterdam wel aan de eis van schriftelijkheid. En de kantonrechter in Rotterdam achtte de aanzegging via een LinkedIn-bericht toelaatbaar (JAR 2017/104).

Wel moet vaststaan dat de werknemer de aanzegging heeft ontvangen. Het is dus belangrijk om de ontvangstbevestiging in de gaten te houden. Zorg bij voorkeur voor een reactie van de werknemer op het bericht.

Tips om problemen over de aanzegging te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom enkele tips om problemen over de aanzegging zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Neem de aanzegging alvast op in de arbeidsovereenkomst

Indien geen aanzegging in de arbeidsovereenkomst is opgenomen:

  • Zorg altijd voor een schriftelijke aanzegging
  • Zorg voor bewijs dat de werknemer het schriftelijke bericht heeft ontvangen. Stuur de brieven per aangetekende post, of laat de werknemer tekenen voor ontvangst van de brief
  • Agendeer de termijn voor de aanzegging goed. De aanzegging moet uiterlijk één maand voor de einddatum worden gedaan. Eerdere aanzegging is ook mogelijk

Heeft u vragen over de aanzegplicht?

Heeft u vragen ten aanzien van de aanzegplicht, neem gerust contact op met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht