Velden zijn niet correct ingevuld

Vernieuwde Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er qua ontslagrecht?

Sinds 1 januari 2015 geldt de vernieuwde Wet Werk en Zekerheid. Er veranderen verschillende aspecten waaronder de Werkloosheidswet, regels voor flexwerkers en het ontslagrecht.

In dit stuk worden de veranderingen binnen het ontslagrecht nader bekeken. De regelingen worden niet tegelijk ingevoerd, de nieuwe regels over het ontslagrecht treden op 1 juli 2015 in werking.

Met betrekking tot het ontslagrecht zullen de volgende veranderingen in werking treden:

  • Een enkelvoudig ontslagstelsel met een toetsing achteraf door de rechter in plaats van het duale stelsel;
  • Invoering van een transitiebudget in plaats van ontslagvergoedingen voor iedere werknemer van wie de arbeidsrelatie onvrijwillig eindigt;
  • Kosten voor de eerste maanden werkloosheid komen voor rekening van de werkgever voor werknemers met vaste en tijdelijke contracten.

Het ontslagrecht nader bekeken

Vóór ingang van de WWZ gold dat bij ontslag van een werknemer het UWV of de rechter van tevoren werd ingeschakeld. Vanaf 2015 kan de werkgever de werknemer zonder het UWV te raadplegen, informeren over het aanstaande ontslag. Wel dient er een hoorprocedure gevolgd te worden. Deze hoorprocedure houdt kort gezegd in dat de werknemer een bezwaartermijn krijgt om te reageren op zijn ontslag. Als de werknemer meent dat zijn ontslag alsnog onrechtmatig is, kan hij achteraf in beroep bij de rechter. De ontbindingsprocedure blijft ongewijzigd in het geval er sprake is van een opzegverbod.

Reden van ontslag bepaalt de procedure

De vernieuwde wet laat de bestaande routes via het UWV en de kantonrechter in stand, maar schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. De reden van ontslag bepaalt dus welke route wordt bewandeld. De procedures zullen hierdoor sneller verlopen.

Meer duidelijkheid voor de werkgever, meer kans op langdurige procedures

Voor de werkgever betekent dit meer duidelijkheid ten aanzien van de te bewandelen weg. Maar er is daarentegen kans op meer en langdurige procedures over de geldigheid van een ontslag/ontbinding omdat de werknemer in bezwaar kan gaan en wellicht naar de rechter. Het kan hierdoor alsnog lang duren voordat partijen weten waar ze aan toe zijn.

Nu geldt dat wanneer men bij de kantonrechter is geweest er geen verdere juridische stappen meer mogelijk zijn. Door de nieuwe wet staan hoger beroep en cassatie wel open. De mate waarin gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen ontslag, hangt af van de normen die zullen worden gesteld over de rechtmatigheid van ontslag. Die zijn nu nog onduidelijk. Door concrete normen en een hoorprocedure, wordt gehoopt dat een beroep op de rechter zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Meer flexibiliteit en doorstroom genereren

Het doel van de nieuwe ontslagregels is meer flexibiliteit en doorstroom op de arbeidsmarkt genereren en daarnaast ervoor zorgen dat er duidelijke procedures zijn. Het kabinet wil het ontslagrecht inzichtelijker maken voor zowel werknemers als werkgevers. Een mooi streven, maar de praktijk zal uitwijzen of het ook op deze manier zal werken.

Advies nodig?

Wilt u meer weten wat Actio Advocaten kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op het ontslagrecht? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht