Velden zijn niet correct ingevuld

Goed geregeld op vakantie

Het is overal in Nederland officieel zomervakantie en dat betekent dat uw personeel massaal uitvliegt. Een e-mail wordt in deze periode vaker automatisch dan inhoudelijk beantwoord, en ieder telefoongesprek eindigt met elkaar een prettige vakantie wensen. Hoog tijd dus voor een blog over een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen met betrekking tot de vakantieperiode!

Hoeveel vakantiedagen per jaar?

Werknemers hebben recht op vier werkweken vakantie per jaar. Als de werknemer 8 uur per week werkt, betekent het dat hij of zij recht heeft op 32 uur vakantie en als de werknemer 40 uur per week werkt betekent het dat hij of zij recht heeft op 160 uur vakantie. Dit verplichte aantal vakantiedagen wordt ook wel de wettelijke vakantiedagen genoemd. Alle dagen of uren die de werknemer meer krijgt, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Zijn niet opgenomen vakantiedagen onbeperkt op te nemen?

Nee. De wettelijke vakantiedagen, uitgaande van de 40-urige werkweek zijn dat er 20, moeten binnen een half jaar nadat deze zijn opgebouwd worden opgenomen. Heeft een werknemer bijvoorbeeld nu nog vakantiedagen van 2016 over? Dan zijn deze komen te vervallen.

In twee gevallen kan er sprake zijn van een uitzondering. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer in redelijkheid geen vakantiedagen op heeft kunnen nemen. Let er dus op dat u het mogelijk maakt dat uw werknemers hun vakantiedagen opnemen. De tweede uitzondering geldt wanneer de werkgever akkoord is gegaan met een langere vervaltermijn. Deze vervaltermijn mag tot maximaal 5 jaar duren. De termijn staat geregistreerd in de arbeidsovereenkomst.

Wie bepaalt de vakantieperiode?

De werknemer vraagt zijn werkgever of het mogelijk is om voor een bepaalde periode vakantie op te nemen. Kunt u zich niet vinden in de door de werknemer verzochte periode? Dan bent u verplicht om dit binnen twee weken aan de werknemer te melden. Het is belangrijk om te weten dat zowel het verzoek als de afwijzing schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Verder moet u ervoor zorgen dat de afwijzing goed gemotiveerd is, en erin aangeven dat er sprake is van gewichtige redenen. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zijn. Bedenk wel: u begeeft zich hiermee op glad ijs, want van gewichtige redenen is niet snel sprake. U kunt hier meer over lezen in onze eerdere blog over ongeoorloofd verlof.

Reageert u niet? Of reageert u niet binnen de twee weken afwijzend op het verzoek? Dan staat de vakantieperiode vast conform het verzoek van de werknemer.

Is ziek zijn tijdens de vakantie ziekte of vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie en daarbij handelt op de gebruikelijke voorgeschreven wijze (waaronder in ieder geval het melden van de ziekte), dan hoeft die dag niet te gelden als een vakantiedag.

Wanneer u aan de volgende twee eisen voldoet, kan dit anders zijn. Ten eerste: de afwijking moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dit betekent dus ook met akkoord van de werknemer. Ten tweede kan alleen van de hoofdregel worden afgeweken in het geval van bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn zogezegd heilig.

Conclusie

Wilt u meer weten over de regels met betrekking tot de vakantieperiode of wilt u hulp bij het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten? Neem dan contact met op één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht