Velden zijn niet correct ingevuld

Klein Krediet Corona: een aanvullende steunmaatregel voor het MKB in het verschiet

De overheid neemt verschillende maatregelen gedurende deze periode om de economie te ondersteunen. Er zijn financiële regelingen opengesteld met het oog op tegemoetkoming van inkomens en salarissen zoals de NOW, TOGS en Tozo. Daarnaast zijn belastingmaatregelen en mogelijkheden tot kredieten versoepeld. Een tijdelijke regeling die nog opengesteld moet worden, is de KKC-regeling: Klein Krediet Corona. Deze is specifiek bedoeld voor aanvankelijk gezonde bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en een directe liquiditeitsbehoefte hebben. 

Alles over het Klein Krediet Corona


Klein Krediet Corona-regeling in het kort

  • Lening voor kleine, winstgevende bedrijven
  • Opgericht vóór 1 januari 2019
  • Financiering van € 10.000,00 - € 50.000,00
  • Overheid staat voor 95% garant
  • Europese Commissie moet nog goedkeuren

Tegemoetkomen aan de liquiditeitsbehoefte van kleine ondernemers

Naast de overheid is er ook bereidheid van de banken om de markt van extra liquiditeit te voorzien. Zij doen dit door uitstel te verlenen voor aflossingen en het verstrekken van leningen. Met de KKC-regeling wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte van meer en eenvoudiger verkrijgen van liquiditeit voor het kleinere MKB. Deze bedrijven zouden voor de relatief lage financieringsbehoefte nergens terecht kunnen en daardoor zijn zij in deze crisis extra kwetsbaar. 

Het risico van het overbruggingskrediet wordt gedragen door de overheid en de banken gezamenlijk. De overheid staat voor 95% garant en de banken voor de overige 5%. Het feit dat de banken zelf voor een (klein) deel risico dragen zal ertoe leiden dat een goede toetsing van de aanvragen c.q. aanvragers plaatsvindt. Hiervoor hanteren de banken een kredietbeoordelingsproces dat de aanvrager moet doorlopen.

Wat zijn de voorwaarden voor dit krediet? 

Om een beroep te doen op het Klein Krediet Corona moet de kleine ondernemer een omzet hebben van € 50.000,00 en vóór de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest. Verder moet de onderneming voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot slot moet er bij het aanvragen van het Klein Krediet Corona eenmalig 2% premie aan de overheid worden betaald, dit is ter afdekking van de risico’s. 

Toetsing voorwaarden conform Gedragscode Kleinzakelijke financiering

Men verwacht dat het risico voor de overheid en de banken relatief laag is omdat de leningen worden verstrekt aan financieel gezonde ondernemingen die in staat zouden moeten zijn om het geleende bedrag terug te betalen. Bij het toetsen van de voorwaarden en tijdens de financiering houden de banken zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke financiering (krediet). Hiermee is voor de ondernemer zijn positie steeds duidelijk en heeft hij toegang tot het geschillenloket van het Kifid.  

Wat is de looptijd en rente?

De looptijd van het overbruggingskrediet klein bedrijf is maximaal vijf jaar en de lening wordt verstrekt tegen maximaal 4% rente. Naast deze rente en de eenmalige premie van 2%, mogen de financiers geen andere kosten doorrekenen aan de MKB-ondernemer. 

Waar kunt u het Klein Krediet Corona aanvragen?

Op dit moment zijn er vijf banken die de regeling zullen aanbieden als het loket voor de KKC open gaat. Dit zijn de ABN AMRO, Rabobank, Triodos, Volksbank en de ING Bank. Ook andere banken of niet-bancaire financiers kunnen door de overheid op verzoek geaccrediteerd worden om de KKC-financiering te verstrekken. 

Wanneer gaat de regeling open?

Recentelijk maakte de Rijksoverheid bekend om 750 miljoen euro aan extra overbruggingskrediet beschikbaar te stellen voor kleine bedrijven in de vorm van het Klein Krediet Corona. Nederland moet de regeling echter nog aanmelden en vervolgens zal de Europese Commissie de regeling beoordelen aan de hand van het tijdelijke staatsteunkader COVID-19. Het oordeel van de Europese Commissie wordt verwacht binnen twee weken na aanmelding. Als de Klein Krediet Corona-regeling wordt goedgekeurd kan het in werking treden en kunnen ondernemers naar de (bank)instellingen om het overbruggingskrediet aan te vragen. 

Aan verandering onderhevig

De corona steunmaatregelen vanuit de overheid zijn zeer actueel en aan verandering onderhevig. De regeling zoals thans opgesteld moet formeel nog worden aangemeld, waarna de huidige opzet nog gewijzigd kan worden. Via onze website houden we u op de hoogte over dit onderwerp. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van onze ondernemingsrechtadvocaten in Hoogeveen en AssenNaar blogverzicht