Velden zijn niet correct ingevuld

De boekhoudplicht voor bestuurders

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - de BV - is verantwoordelijk voor de schulden die zij aangaat. Het bestuur van die BV is daarvoor, in beginsel, niet verantwoordelijk.

Dit maakt de BV tot een aantrekkelijke rechtsvorm voor het voeren van een onderneming waaraan enig risico verbonden is. Van belang is wel dat bestuurders verantwoord met deze risico’s omgaan. Mochten de risico’s die worden genomen te groot zijn of zijn er andere ‘onfrisse’ zaken aan de hand, dan kan dit leiden tot de aansprakelijkheid van het bestuur, één of meerdere bestuurders.

Een deugdelijke boekhouding is van levensbelang

Het drijven van een onderneming vergt de nodige inspanning van bestuurders en een belangrijk onderdeel hiervan is het bijhouden van de boekhouding. Zonder een deugdelijke boekhouding heeft het bestuur niet de juiste informatie om beslissingen te nemen en heeft het bestuur niet de mogelijkheid in te schatten wat de financiële positie is van de onderneming. Een deugdelijke boekhouding kan bovendien bijdragen als bewijs mocht het bestuur of een bestuurder aansprakelijk worden gesteld in bijvoorbeeld een faillissement.

Beslis op basis van betrouwbare financiële informatie

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw boekhouding voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden? De wet stelt dat het bestuur verplicht is om de vermogenstoestand en de werkzaamheden van de vennootschap in een administratie bij te houden. Deze administratie  dient te allen tijde beschikbaar te zijn zodat de financiële positie van de onderneming eenvoudig kenbaar is. De administratie kan digitaal of op papier worden bijgehouden. De achterliggende gedachte van de beschikbaarheid, is dat het bestuur op verantwoorde wijze beslissingen moet nemen, op basis van betrouwbare financiële informatie. Uit deze informatie moet een eenduidig en getrouw beeld ontstaan wat betreft de rechten en de plichten van de onderneming.

De administratie als belangrijkste bron voor de actuele stand van zaken

Van belang zijn de aard en de opzet van de onderneming en de werkzaamheden die vanuit de vennootschap worden verricht. Een bedrijf dat op projectbasis unieke projecten levert zal vanuit de administratie moeten kunnen aantonen wat de stand van zaken is ten aanzien van deze projecten. De administratie moet daarop wel ingericht zijn. Heeft een bedrijf de voorraad als grootste post op de balans staan, dan is het van belang dat uit de administratie blijkt wat de positie, aantallen en waarden van de voorraden zijn.

Breng in kaart wat de focuspunten zijn voor uw onderneming

Vaak wordt het belang van een deugdelijke boekhouding onderschat. Het op orde hebben van de boekhouding zorgt niet alleen voor het kunnen nemen van de juiste beslissingen, maar het kan tevens van groot belang zijn in mogelijke aansprakelijkheidskwesties. Het is aan u als ondernemer om in te schatten waar de belangrijke onderdelen van de onderneming zich bevinden en waar de administratie zich op moet focussen. Actio Advocaten helpt u graag bij vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht. Neem contact op met onze vestiging in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht