Velden zijn niet correct ingevuld

Accountant moet controledossier aan curator afgeven

Eerder blogden wij over een curator die op verlangen van een schuldeiser inzage in de administratie van een failliet bedrijf moest geven, zodat die schuldeiser de bestuurder aansprakelijk kon stellen. In een zaak die onlangs diende voor de rechter in Amsterdam, was het de curator die informatie wilde hebben. 

Het werk van de accountant controleren

Het ging om de curatoren van TCN, een groot vastgoedbedrijf dat in 2012 failliet ging. De controlerend accountant van TCN was KPMG. Die had van 2008 tot en met 2011 de jaarrekeningen van TCN opgesteld en gecontroleerd. De curatoren wilden specifieke onderdelen van het controledossier hebben, om zo te kunnen controleren of KPMG haar werk goed heeft gedaan. De curatoren vermoeden dat er sprake is van misleiding in de jaarrekeningen.

Accountant weigert medewerking aan controle

KPMG wilde aan dit verzoek niet meewerken. Dat lijkt logisch, omdat ze zelf onder vuur ligt. Ze heeft er geen belang bij dat de curatoren gaan wroeten in de administratie; aansprakelijkheid ligt immers op de loer. KPMG weigerde dan ook de informatie te verstrekken. 

Wet verplicht accountant tot afleggen verantwoording

De curatoren zijn een kort geding begonnen, en de rechter heeft hen in het gelijk gesteld. De curatoren hebben zich beroepen op de overeenkomst van opdracht die TCN met KPMG had. Op grond van artikel 7:403 lid 2 Burgerlijk Wetboek moet KPMG namelijk verantwoording afleggen over de wijze waarop zij de opdracht heeft uitgevoerd. Maar ook artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de curatoren volgens de rechter het recht op het ontvangen van de gevraagde informatie. Door dat artikel faalde het beroep van KPMG op een vervaltermijn in haar algemene voorwaarden.

Dwangsom opgelegd en plicht tot afgifte dossier

KPMG moet dan ook, op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 per dag, de gevraagde informatie verstrekken. De uitspraak komt voor KPMG op een zeer ongelegen moment. In een ander faillissement, namelijk het faillissement van Imtech, hebben de curatoren in hun zesde verslag ook aangekondigd het controledossier te willen ontvangen. Ook hier weigert KPMG. Wellicht dat deze uitspraak daarin verandering brengt. 

Uitspraak geldt voor alle adviseurs

De uitspraak is niet alleen van belang voor controlerende accountants, maar ook voor samenstellende accountants en andere adviseurs (fiscalisten, advocaten, notarissen) die werken volgens een overeenkomst van opdracht.

Heeft u vragen over het opvragen van informatie, aansprakelijkheid of faillissement? Neem contact op met een van onze advocaten.

 Naar blogverzicht