Velden zijn niet correct ingevuld

Executoriaal beslag na vonnis met verwijzing naar schadestaatprocedure

De rechtbank Amsterdam wees onlangs een vonnis dat voor de incassopraktijk van belang kan zijn. Wat was er aan de hand? Een advocaat had een beroepsfout gemaakt, waarvoor hij aansprakelijk werd gehouden door zijn wederpartij. De wederpartij koos ervoor om de advocaat voor de rechter te slepen. De rechtbank stelde vast dat de advocaat inderdaad aansprakelijk is voor de geleden schade.

Beslag leggen terwijl de schade onbekend is

De schade zelf was echter nog niet bekend, daarom verwees de rechtbank de zaak naar een zogenaamde ‘schadestaatprocedure’. Deze procedure is een nieuwe soort procedure. Hierin staat uitsluitend centraal hoe hoog de geleden schade precies is. Door middel van een schadestaat (opsomming van de schadeposten en het voorzien van bewijs) zal dit moeten worden becijferd.

Ondanks dat de schade niet bekend was, probeerde de wederpartij toch beslag te leggen. Onder andere de AOW-uitkering van de advocaat werd bevroren. Een kort geding volgde: de advocaat eiste opheffing van de beslagen. Dit deed hij omdat de rechtbank geen geldelijke veroordeling had uitgesproken, maar de zaak slechts doorverwees naar de schadestaatprocedure.

Executoriaal beslag met conservatoir karakter

De kortgedingrechter wees de vorderingen van de advocaat af. Het beslag bleef in stand. Het vonnis van de rechter bepaalt dat een executoriaal beslag op basis van een vonnis met verwijzing naar de schadestaatprocedure mogelijk is. Dit beslag krijgt hierdoor het karakter van een conservatoir beslag. De beslaglegger kan het beslag dus niet direct uitwinnen, maar moet daarmee wachten totdat uit de schadestaatprocedure duidelijk is geworden hoe hoog de schade exact is.

Snellere afhandeling van beslaglegging

Voor deurwaarders, advocaten en incassobureaus is dit een interessant vonnis. Voorheen moest de gelaedeerde met een vonnis waarin verwezen werd naar de schadestaatprocedure een verzoekschrift tot conservatoir beslag bij de rechtbank indienen. Nu kan deze met het vonnis naar de deurwaarder stappen om beslag te leggen. Dit scheelt veel tijd, geld en natuurlijk procesrisico.

Meer weten over schadestaatprocedures, incasso en beslag leggen? Neem contact op met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht