Velden zijn niet correct ingevuld

Het eigendomsvoorbehoud: vier aandachtspunten

Een schuldeiser kan profiteren van een goed geformuleerd eigendomsvoorbehoud, of beter gezegd, hiermee schade voorkomen. Het eigendomsvoorbehoud zorgt er namelijk voor dat de leverancier eigenaar van de geleverde producten blijft totdat de koopprijs volledig is betaald. Als de afnemer niet volledig betaalt, kan de leverancier de producten terugvorderen. We hebben vier belangrijke aandachtspunten van het eigendomsvoorbehoud voor u op een rij gezet.

1. Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk zijn overeengekomen

Het beding kan worden opgenomen in een overeenkomst of algemene voorwaarden. Het is raadzaam om de overeenkomst en de algemene voorwaarden door beide partijen te laten ondertekenen, zodat geen ruimte is voor discussie.

2. Breng een productnummer of bedrijfslogo aan op de geleverde producten

Tussen partijen moet duidelijk zijn welke producten onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Het is aan te bevelen om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken met bijvoorbeeld een productnummer of het bedrijfslogo, zodat duidelijk is welke producten onder voorbehoud zijn geleverd.

3. De formulering van het eigendomsvoorbehoud is belangrijk

Een eigendomsvoorbehoud kan worden overeengekomen voor één specifieke partij producten, maar ook voor in het verleden geleverde en in de toekomst te leveren producten. In het tweede geval is het eigendomsvoorbehoud veel ruimer, waardoor deze tekst uiteraard de voorkeur heeft.

Daarnaast is het verstandig om een bewijsbeding op te nemen. Hoofdregel is dat de leverancier die zich beroept op het eigendomsvoorbehoud moet bewijzen dat hij de bij de afnemer aanwezige producten heeft geleverd. In het bewijsbeding kunnen partijen een andere verdeling van de bewijslast overeenkomen. In het beding kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat wordt vermoed dat de producten door de leverancier zijn geleverd en de afnemer tegenbewijs moet leveren tegen het vermoeden. Slaagt de afnemer daar niet in? Dan staat vast dat de producten door de leverancier zijn geleverd.

4. Is sprake van een levering naar Duitsland? Beding een verlengd eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud kan tenietgaan als de zaak waarop het eigendomsvoorbehoud rust wordt doorverkocht of als sprake is van vermenging, zaaksvorming of natrekking. Bijvoorbeeld: X levert een partij bakstenen onder eigendomsvoorbehoud aan P. P bouwt van de bakstenen een mooi huis, maar betaalt de bakstenen niet. De bakstenen zijn verwerkt in de muur, waardoor het eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan.

Bij een ‘verlengd eigendomsvoorbehoud’ gaat het eigendomsvoorbehoud over op de zaken die uit de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn vervaardigd. Naar Nederlands recht is het niet mogelijk om een ‘verlengd eigendomsvoorbehoud’ overeen te komen. Naar Duits recht kan dit wel, wat een leverancier natuurlijk meer zekerheid biedt.

Nederlandse leveranciers die producten leveren aan Duitse klanten, kunnen overeenkomstig het Duitse recht een ‘Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel’ overeenkomen (artikel 10:128 lid 2 BW). Met name leveranciers van (machine)onderdelen en grondstoffen, waarbij vrijwel altijd sprake zal zijn van verwerking of zaaksvorming, kunnen hiervan profiteren.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de regels omtrent eigendomsvoorbehoud? De advocaten van Actio staan u graag te woord. Neem contact op met één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht