Velden zijn niet correct ingevuld

Een mondelinge overeenkomst is toch bindend?

Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Vanuit de wet vloeit voort dat een overeenkomst tot stand komt wanneer er sprake is van aanbod en aanvaarding.

Dit houdt in dat wanneer er mondeling een aanbod is gedaan, welke vervolgens mondeling is aanvaard, dit een rechtsgeldige overeenkomst is. Het bewijs leveren van een mondelinge overeenkomst is echter ontzettend lastig. Dagelijks sluiten we mondelinge overeenkomsten zonder hier zelfs bij stil te staan en zonder dat het consequenties heeft. Bijvoorbeeld een lunchafspraak of toezegging van een klant. De vraag blijft echter of het wel zo verstandig is om een overeenkomst alleen mondeling overeen te komen, zonder enige vorm van schriftelijke bevestiging.

Je gelijk halen bij een conflict

Het grootste probleem bij mondeling gesloten overeenkomsten is het bewijsprobleem. Dit maakt het afdwingen van een vordering bij de rechter problematisch. Een voorbeeld: een rijwielhandelaar is mondeling een verkoop overeengekomen met een klant. Op het moment dat de kopende partij achteraf de verkoopprijs niet voldoet, heb je als verkoper een probleem. Volgens het bewijsrecht moet degene die stelt, ook bewijzen. Op jou als verkoper rust dus de taak om te bewijzen dat er een mondelinge overeenkomst is gesloten. Een ander twistpunt tussen partijen kan de inhoud van de gesloten overeenkomst zijn zoals bijvoorbeeld de afgesproken prijs. De verkoper dient ook nu weer te bewijzen wat de eigenlijke inhoud van de overeenkomst is geweest. Zonder bewijs kan je als verkoper de vordering niet in rechte afdwingen. Het bestaan van een schriftelijk overeengekomen overeenkomst kent het bewijsprobleem niet. Echter over de inhoud hiervan kan tussen partijen wel onenigheid bestaan.

actio-juridisch-servicecontract-banner

De inhoud van een mondelinge overeenkomst

Een mondeling gesloten overeenkomst is dus wel rechtsgeldig en vorderingen gebaseerd op een mondelinge overeenkomst zijn uiteraard afdwingbaar. Echter het kan problemen met zich meebrengen op het moment dat er tussen de partijen van de overeenkomst onenigheid ontstaat. Wanneer de vordering niet bewezen kan worden, sta je qua zaak niet sterk. In dit licht is het dan ook verstandiger om een overeenkomst schriftelijk te bevestigen en door beide partijen de overeenkomst te laten tekenen. Zo voorkomt u naderhand problemen.

Vragen over verbintenissen?

Wil je meer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op verbintenissen? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen. Of vul onderstaand formulier in en je wordt binnen 24 uur gebeld!

 


Naar blogverzicht