Velden zijn niet correct ingevuld

Eenmaal, andermaal... verkocht!

Als je aan ‘kopen’ denkt, dan denk je aan betalen en leveren. Dat er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt meestal niet bij stil gestaan. Maar als de verkoper later een hoger bod krijgt of als de koper ontdekt dat hij bij een ander voor hetzelfde bedrag langer garantie kan krijgen, speelt dat wel een rol. Want kun je zomaar aangeven dat je toch van de koop afziet? Wanneer ben je gebonden aan de gevolgen van de koopovereenkomst? We leggen het uit in deze blog.

Aanbod en aanvaarding

Als je vanuit jouw garage of online iets wilt verkopen, bent je voor de prijs die het oplevert afhankelijk van de prijs die geboden wordt. Vervolgens bepaal je zelf of je het voor die prijs wil verkopen. 

Als koper en verkoper het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de prijs, de levering, de kleur, dan is er een koopovereenkomst gesloten. De wet bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

Verplichtingen

Het gevolg van een koopovereenkomst is dat beide partijen deze ook moeten nakomen. De koper moet afnemen en de prijs betalen en de verkoper moet het leveren. Komt de koper of de verkoper zijn verplichting niet na, dan moet hij de schade vergoeden die de ander daardoor geleden heeft. Dit betekent dus dat vanaf het moment dat een aanbod is aanvaard, zowel koper als verkoper moeten nakomen. Als zij dat niet doen, zijn ze schadeplichtig.

Schadevergoeding

De rechter sprak zich over dit probleem uit in een geschil tussen twee particulieren. Een man had zijn speedboot via Marktplaats verkocht voor € 4.650 met de woorden: ‘Hij is van jou voor € 4.650, maar kreeg later een bod van € 9.000. Dat zinde hem beter en dus zegde hij de eerste koop af en verkocht de boot aan de hogere bieder.

Later kocht de gepasseerde koper de boot alsnog, maar dan van de nieuwe eigenaar. De rechter vond dat de verkoper zijn verplichting – leveren – niet was nagekomen en dat hij de schade die koper daardoor leed moest vergoeden. De schade bestond uit het verschil tussen beide aankoopbedragen en zo had de koper alsnog de boot voor het oorspronkelijke bedrag. De verkoper had waarschijnlijk netto niets verdiend door de proceskosten die hij ook nog aan koper moest betalen.

Gebonden

Dezelfde verplichting om na te komen geldt ook voor grotere transacties en overeenkomsten tussen ondernemers. Zodra partijen het op hoofdlijnen eens zijn en het aanbod is aanvaard, zijn partijen gebonden.

In een bekend dossier bij ons kantoor had een klant van ons machines verkocht. De wederpartij zag op het laatste moment van de koop af, omdat hij de machines ergens anders voor een lagere prijs had gevonden. Hij liet vervolgens niets meer van zich horen. De rechter oordeelde dat er een koopovereenkomst tot stand was gekomen. De wederpartij moest de machines van onze klant ook afnemen en ook betalen. Dat was een dure les!

Ken je rechten

De volgende keer dat jouw product ondanks akkoord toch niet wordt afgenomen, of als je gepasseerd wordt door een hogere bieder, bedenk dan wat er over en weer verklaard is. Moet je het er wel bij laten zitten of heb je recht op nakoming?

De advocaten van Actio adviseren je hierover graag. Neem contact op met een advocaat in één van onze vestigingen in Hoogeveen of Assen.

ContactformulierNaar blogverzicht