Velden zijn niet correct ingevuld

Eenmaal, andermaal... verkocht!

Als u aan ‘kopen’ denkt, denkt u aan betalen en leveren. Dat er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt meestal niet bij stil gestaan. Maar als de verkoper later een hoger bod krijgt of als de koper ontdekt dat hij bij een ander voor hetzelfde bedrag langer garantie kan krijgen, speelt dat wel een rol. Want kunt u zomaar aangeven dat u toch van de koop afziet? Wanneer bent u gebonden aan de gevolgen van de koopovereenkomst? We leggen het uit in deze blog.

Aanbod en aanvaarding

Als u vanuit uw garage of online iets wilt verkopen, bent u voor de prijs die het oplevert afhankelijk van de prijs die geboden wordt. Vervolgens bepaalt u zelf of u het voor die prijs wilt verkopen. Als koper en verkoper het eens zijn over de belangrijkste zaken zoals de prijs, de levering, de kleur, dan is er een koopovereenkomst gesloten. De wet bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

Verplichtingen

Het gevolg van een koopovereenkomst is dat beide partijen deze ook moeten nakomen. De koper moet afnemen en de prijs betalen en de verkoper moet het leveren. Komt de koper of de verkoper zijn verplichting niet na, dan moet hij de schade vergoeden die de ander daardoor geleden heeft. Dit betekent dus dat vanaf het moment dat een aanbod is aanvaard, zowel koper als verkoper moeten nakomen. Als zij dat niet doen, zijn ze allebei schadeplichtig.

Schadevergoeding

De rechter sprak zich eind december vorig jaar hierover uit in een geschil tussen twee particulieren. Een man had zijn speedboot via Marktplaats verkocht voor € 4.650,- met de woorden: ‘Hij is van jou voor € 4650,-', maar kreeg later een bod van € 9.000,-. Dat zinde hem beter en dus zei hij de eerste koop af en verkocht de boot aan de hogere bieder.

Later kocht de gepasseerde koper de boot alsnog maar dan van de nieuwe eigenaar. De rechter vond dat de verkoper zijn verplichting – leveren - niet was nagekomen en dat hij de schade die koper daardoor leed moest vergoeden. De schade bestond uit het verschil tussen beide aankoopbedragen en zo had de koper alsnog de boot voor het oorspronkelijke bedrag.

Gebonden

Dezelfde verplichting om na te komen, geldt voor grotere transacties en overeenkomsten tussen ondernemers. Zodra partijen het op hoofdlijnen eens zijn en het aanbod is aanvaard, zijn partijen gebonden.

Afgelopen jaar had een klant van ons machines verkocht. De wederpartij zag op het laatste moment van de koop af omdat hij de machines ergens anders voor een lagere prijs had gevonden. Hij liet vervolgens niets meer van zich horen. De rechter oordeelde dat er een koopovereenkomst tot stand was gekomen. De wederpartij moest de machines van onze klant ook afnemen en ook betalen. Dat was een dure les!

Ken uw rechten

De volgende keer als uw product ondanks akkoord toch niet wordt afgenomen, of als u gepasseerd wordt door een hogere bieder, bedenk dan wat er over en weer verklaard is. Moet u het er wel bij laten zitten of heeft u recht op nakoming?

De advocaten van Actio adviseren u hierover graag. Neem contact op met een advocaat in één van onze vestigingen in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht