Velden zijn niet correct ingevuld

Cursus geannuleerd, geld terug

Voor bedrijven die opleidingen of cursussen aan consumenten aanbieden, heeft de Hoge Raad onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Wat is er aan de hand?

Algemene voorwaarden

Veel van die bedrijven hebben in hun (algemene) voorwaarden staan dat bij opzegging van de opleiding voordat deze is afgerond, het volledige cursusgeld verschuldigd is. Dit was ook zo in de zaak waarin de Hoge Raad uitspraak deed. De cursist had zich ingeschreven voor een mbo-opleiding, maar stopte daar na drie maanden mee. De cursist moest echter wel het volledige cursusgeld, € 12.600,00, betalen. Zo stond dat namelijk in de voorwaarden, en dat waren partijen overeengekomen.

Europese richtlijn

De cursist was het daarmee niet eens en stapte naar de rechter. Die vond dat de afspraak in het contract in strijd is met Europees recht, namelijk met de Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten (93/13/EEG). De betreffende voorwaarde is een onredelijke voorwaarde, aldus de rechter. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand.

Redelijk loon

Heeft het opleidingsinstituut dan helemaal geen recht op geld? Jawel: in de wet staat namelijk ook dat een opdrachtnemer recht heeft op ‘redelijk loon’ bij de beëindiging van een overeenkomst. De Hoge Raad stelt dan ook dat de cursist wel degelijk een vergoeding moet betalen. Wat is dan redelijk, hoor ik u vragen. Dat hangt af van de omstandigheden. De duur van de opleiding voordat die is opgezegd, de kosten die de school heeft moeten maken voor de opleiding, enzovoort.

Advies voor bedrijven in opleidingen

Heeft u een bedrijf waarin u opleidingen of cursussen aan consumenten aanbiedt? Bijvoorbeeld rijopleidingen, lascursussen, IT-opleidingen? Let er dan op dat uw contracten en voorwaarden worden aangepast aan deze nieuwste ontwikkelingen. Als uw contracten een voorwaarde bevatten waarin het hele cursusgeld verschuldigd blijft bij tussentijdse opzegging, dan moet het contract worden aangepast.

Onze advocaten helpen u daar graag bij! Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. U bent van harte welkom op ons advocatenkantoor in Assen of Hoogeveen!Naar blogverzicht