Velden zijn niet correct ingevuld

Verklaring van erfrecht: wat is dat?

Na het overlijden van een dierbare moet er van alles geregeld worden. Als eerste de uitvaart, maar later ook praktische dingen, zoals bijvoorbeeld bankzaken. Vaak wordt dan om een verklaring van erfrecht gevraagd. Wat is zo’n verklaring van erfrecht eigenlijk? En kun je ook zonder een verklaring van erfrecht zaken van de overledene afhandelen?      

Verklaring van erfrecht: lees hier alles wat u moet weten


Wat is een verklaring van erfrecht precies?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin diverse zaken zijn opgenomen. Denk aan wie de erfgenamen zijn, hoe groot hun erfdeel is en of zij de erfenis (nalatenschap) hebben geaccepteerd (aanvaard). Daarnaast kan in de verklaring van erfrecht staan of er sprake is van een vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de langstlevende echtgenoot in de woning kan blijven wonen. De verklaring van erfrecht kan ook iets zeggen over de wettelijke verdeling en of er een executeur, een bewindvoerder en/of een vereffenaar is aangewezen

Waarom een verklaring van erfrecht?

De verklaring van erfrecht heeft twee functies in het rechtsverkeer. In de eerste plaats kunnen erfgenamen met de verklaring van erfrecht laten zien dat zij bevoegd zijn om te beschikken over de nalatenschap van de overledene (erflater). 

De tweede functie van de verklaring van erfrecht is dat een ander erop mag vertrouwen, zonder dat die daar verder onderzoek naar hoeft te doen, dat jij erfgenaam bent. De verklaring van erfrecht biedt zogenaamde derdenbescherming.

Daarnaast heeft de verklaring van erfrecht ook nog een praktische functie. Je kunt de verklaring namelijk laten inschrijven in het Kadaster. Wanneer erflater bijvoorbeeld eigenaar van een woning was, sta je na inschrijving van de verklaring van erfrecht als eigenaar geregistreerd in het Kadaster.

Wanneer heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Veel banken of bedrijven kunnen jou als erfgenaam pas verder helpen als je door middel van een verklaring van erfrecht heeft aangetoond dat jij erfgenaam bent. Maar ook in relatie tot overheidsinstanties is het handig om een verklaring van erfrecht te hebben. Zo hoeven overheidsinstanties achteraf minder te verbeteren, wanneer een erfrechtverklaring bijvoorbeeld is ingeschreven in het Kadaster.

Wanneer heb je géén verklaring van erfrecht nodig?

Omdat het opstellen van een verklaring van erfrecht geld kost, hebben de Nederlandse banken een aantal jaren geleden besloten dat het niet altijd nodig is om een verklaring van erfrecht te laten opstellen. Wanneer een verklaring niet nodig is, stellen banken meestal wel een aantal andere voorwaarden, die per bank kunnen verschillen. 

Let op!

Informeer eerst bij een bank naar de voorwaarden voordat je een notaris een verklaring van erfrecht laat opstellen. Let daarbij wel goed op het volgende. 

Wat als de nalatenschap bestaat uit schulden?

Als er meer schulden dan opbrengsten (baten) in een nalatenschap zitten, spreken we van een negatieve nalatenschap. De meeste mensen hebben geen belang bij zo’n negatieve nalatenschap. Om te voorkomen dat je een negatieve erfenis aanvaardt, kun je de nalatenschap daarom beneficiair aanvaarden of verwerpen. Beneficiair aanvaarden is aanvaarding van het nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Denk je dat je erfgenaam bent maar heb je de nalatenschap nog niet aanvaard of verworpen? En is er nog geen verklaring van erfrecht opgesteld? Let op dat jij je dan (nog) niet als erfgenaam gedraagt. Dat kan namelijk leiden tot een zuivere aanvaarding. Daardoor ben je aansprakelijk voor de schulden die tot de nalatenschap behoren, terwijl je dat misschien helemaal niet had gewild.

Wanneer heb je een advocaat nodig voor een verklaring van erfrecht?

Soms komt het voor dat er na een overlijden discussie ontstaat over de vraag wie erfgenaam is. Bijvoorbeeld omdat het testament niet duidelijk is. Lees daarover meer in ons blog over erfrechtadvocaten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat erflater in zijn of haar testament een toenmalige vriend, vriendin of kennis tot erfgenaam heeft benoemd, met wie erflater op het moment van overlijden al jaren ruzie had. Familieleden van erflater kunnen zich dan op het standpunt stellen dat het nooit de bedoeling van erflater had kunnen zijn dat zijn nalatenschap nog naar die vriend, vriendin of kennis gaat.

Als het testament niet duidelijk is, moet het worden uitgelegd. Een erfrechtadvocaat kan jou daarover adviseren. Met behulp van een erfrechtadvocaat kun je daarna de rechter vragen om voor recht te verklaren hoe het testament moet worden uitgelegd. Op basis van de uitleg van de rechter kan alsnog een verklaring van erfrecht worden opgesteld, waarmee jij als erfgenaam uiteindelijk toch zaken kunt gaan afhandelen. Zulke procedures zijn vaak erg gecompliceerd. Raadpleeg daarom altijd eerst een erfrechtadvocaat over jouw rechten en de kans van slagen van zo’n procedure

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Iedere notaris mag zelf bepalen hoeveel hij of zij rekent voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. In de praktijk verschillen de tarieven nogal. Informeer daarom altijd eerst naar de kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht.

 

Heb je vragen over een verklaring van erfrecht? Vraag onze gespecialiseerde advocaten voor advies via 0592-751900 (vestiging Assen) of 0528-820030 (vestiging Hoogeveen), of vul het onderstaande formulier in. Wij helpen je graag verder!Naar blogverzicht