Velden zijn niet correct ingevuld

Eerlijk zullen we alles delen (met behulp van een erfrecht advocaat)

SBS6 heeft onlangs een programma aangekondigd waarin families gevolgd worden die ruziën over erfenissen en met behulp van praktische tips van experts proberen tot een oplossing te komen. Hoewel ruziënde familieleden het meest tot de verbeelding spreken als we het hebben over erfrechtkwesties, kunt u als ondernemer ook te maken krijgen met het erfrecht. In sommige gevallen is het raadzaam om een advocaat gespecialiseerd in erfrecht in te schakelen.

Algemene gang van zaken na een overlijden

Wanneer een dierbare komt te overlijden, kunnen nabestaanden onder meer via het Centraal testamentenregister erachter komen of er een testament is opgemaakt. In een testament staan de laatste wensen van de overledene beschreven; bijvoorbeeld aan wie hij of zij bepaalde bezittingen nalaat.

Naast persoonlijke zaken kunt u in een testament ook zakelijke dingen regelen. Wanneer er sprake is van bedrijfsopvolging na overlijden kunnen bijvoorbeeld instructies met betrekking tot de opvolging in het testament worden vastgelegd. Ook kan bij testament een executeur-testamentair worden aangesteld. Hij of zij heeft als taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het testament kunnen aan een executeur bepaalde taken of bevoegdheden worden toegekend, om daarmee de overdracht van de onderneming zo goed mogelijk te laten verlopen.

Heeft de overledene geen testament opgemaakt, dan moet de nalatenschap volgens de wet worden afgewikkeld. 

Wanneer komt een erfrecht advocaat meestal in beeld?

Zolang de erfgenamen het met elkaar eens zijn over de afwikkeling, is voor de erfrecht advocaat slechts een adviserende rol weggelegd. Dit is anders als er een conflict ontstaat. Soms ontstaat zo’n conflict tussen de erfgenamen onderling. Bijvoorbeeld wanneer de overledene niets heeft laten vastleggen over de verdeling van (emotioneel) waardevolle stukken. In zo’n geval is het verstandig om in een vroeg stadium een erfrecht advocaat te betrekken. Vaak wordt daarmee voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.


Wanneer heb ik een erfrecht advocaat nodig?

  1. Het testament is niet duidelijk

  2. Er is een onderneming betrokken in de nalatenschap

  3. Voorkomen van conflicten door het opstellen van een testament


Het testament is niet duidelijk

Het komt ook voor dat een conflict niet ontstaat door toedoen van de nabestaanden maar omdat de tekst van een testament niet duidelijk is. Een voorbeeld daarvan deed zich voor bij een testament waarin de overledene zijn echtgenote en kinderen tot enig erfgenamen had benoemd. Probleem was dat een huwelijksvoltrekking nooit had plaatsgevonden. Van een echtgenote was dus geen sprake. Eén van de kinderen van de overledene vond dat de laatste partner van zijn vader (die overigens niet zijn moeder was) daarom geen recht had op een deel van de nalatenschap van vader. De kwestie werd voorgelegd aan de rechter.

De rechter besliste in het nadeel van het kind en ging mee in het betoog van de erfrecht advocaat van de partner van de vader. Omdat de vader deze vrouw met naam had genoemd in zijn testament, vond de rechter het niet doorslaggevend dat zij op het moment dat de vader overleed naar wettelijke maatstaven niet zijn echtgenote was. Dat zou anders zijn geweest als er bijvoorbeeld een lange tijd had gezeten tussen het opstellen van het testament en het overlijden en er aanwijzingen zouden zijn dat de wil van vader anders was. Bijvoorbeeld wanneer vader voor zijn overlijden een relatie met een ander zou hebben gehad. 

Heeft u als ondernemer een testament laten opstellen, maar weet u niet of deze duidelijk is? Voorkomen vervelende conflicten voor uw nabestaanden en laat u adviseren door onze advocaat gespecialiseerd in erfrecht én ondernemingsrecht. 

Kom in contact


Een onderneming maakt deel uit van de nalatenschap 

Tot slot een voorbeeld van een situatie waarin een onderneming in de afwikkeling van de nalatenschap was betrokken. Het ging om een bedrijf van overledene, mevrouw Y. De zakelijk adviseur van mevrouw Y was aangesteld als bewindvoerder. Het bedrijf van mevrouw Y had geld geleend bij een van de bedrijven van meneer X. Bij testament was meneer X tot executeur in de nalatenschap van mevrouw Y benoemd.

Hoewel de vooruitzichten van het bedrijf van mevrouw Y niet erg positief waren, had zij er bij leven alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen aanwezig was voor haar erfgenamen om de onderneming voort te zetten.

Het ging echter financieel steeds slechter met het bedrijf. De kinderen van mevrouw Y kwamen erachter dat meneer X in zijn hoedanigheid van executeur met het geld, dat hun moeder had gereserveerd, de leningen van het bedrijf van meneer X was gaan aflossen. Daardoor kwam het bedrijf van wijlen mevrouw Y alsnog in zwaar weer.

Niet eens met de executeur, grijp tijdig in

De erfgenamen lieten het er niet bij zitten en riepen meneer X bij de rechter ter verantwoording.

De rechter oordeelde dat meneer X onder meer tekort was geschoten in de zorg van een goed executeur, daarmee onrechtmatig had gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die de erfgenamen hadden geleden. Door tijdig ingrijpen van de erfgenamen en hun erfrecht advocaat kon het bedrijf blijven bestaan.

Hoewel de genoemde voorbeelden verschillen op de inhoud, geven zij allen aan dat erfrechtkwesties vaak complex en omvangrijk zijn. Voorkom vervelende erfrechtelijke kwesties en laat u op tijd adviseren door een expert op het gebied van erfrecht.

Kom in contact


Hoe voorkom ik als ondernemer ruzie over mijn nalatenschap?

Naast advies en rechtsbijstand bij conflicten zoals besproken, kan een erfrecht advocaat ook meedenken en toekomstige zakelijke erfrechtelijke conflicten voorkomen. Hierbij kan de erfrecht advocaat adviseren over vragen als: 

  • Wat moet er gebeuren als mijn compagnon overlijdt? 

  • Wil ik in de aandeelhoudersovereenkomst regelen wat er na mijn overlijden met mijn managementovereenkomst moet gebeuren? 

  • Hoe verhoudt mijn testament zich met de statutaire blokkeringsregeling? 

  • Hoe voorkom ik dat zakelijke en persoonlijke belangen door elkaar zullen lopen?

 

Bij Actio combineren we onze erfrechtelijke kennis met onze kennis en ervaring in het ondernemingsrecht. Daarmee kun we vragen als deze zo volledig mogelijk beantwoorden.

Krijgt u nou onverhoopt te maken met een erfrechtelijk geschil zoals hier omschreven of wilt u juist een erfrechtelijk conflict voorkomen? Vraag onze gespecialiseerde advocaten voor advies via 0592-751900 (vestiging Assen) of 0528-820030 (vestiging Hoogeveen), of vul het onderstaande formulier in. Wij helpen u graag verder!

 


Naar blogverzicht