Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een prejudiciële vraag?

Een rechter kan vragen stellen aan een hogere rechter, bijvoorbeeld de Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland) als zij niet weet hoe zij een wet of arrest moet toepassen. Dat kan voorkomen als een situatie zich niet eerder heeft voorgedaan. Nadat ze antwoord heeft gekregen, gebruikt de rechter dat om in voorkomende gevallen goed te kunnen oordelen.