Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomt waarin parijen een geschil bijleggen, of een geschil voorkomen. Dat kan over allerlei zaken gaan, bijvoorbeeld over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het vaststellen van een bewijsstuk, of het beëindigen van een procedure.

De vaststellingsovereenkomst is opgenomen in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Kenmerk van de vaststellingsovereenkomst is dat partijen de overeenkomst aangaan waarbij zij alle goede en kwade kansen in acht nemen.

Partijen willen dus aan een onzekere toestand een einde maken, zodat ze niet naar de rechter hoeven. Een minnelijke regeling, of schikking, wordt ook vaak in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.