Velden zijn niet correct ingevuld

Storage Wars in Nederland: kan een verhuurder de inhoud van een garagebox veilen?

Wellicht kent u het TV programma Storage Wars uit de VS. In dit programma draait het om handelaren die inboedels uit opslagboxen opkopen. Dat kopen gaat via een veiling ter plekke; de hoogste bieder ‘wint’ de box. Soms zit er alleen maar oude troep in, maar soms ook heel waardevolle spullen.

Inhoud per opbod veilen

Ook in Nederland zijn er verschillende bedrijven die zich bezighouden met het verhuren van opslagruimtes en garageboxen, aan zowel particulieren als aan bedrijven. Stel dat een huurder van zo’n box de huur niet meer betaalt, mag de verhuurder dan zich de inhoud toe-eigenen en die per opbod veilen?

Toestemming rechter vereist

Op de verhuur van een box zijn de regels van huurrecht van toepassing. In de wet staat dat wanneer een huurder niet betaalt, de verhuurder de huurovereenkomst uitsluitend via de rechter kan ontbinden. Ook ontruiming van de box kan alleen maar wanneer de rechter daar toestemming voor geeft. De verhuurder moet dus naar de rechter; hij kan niet zelf overgaan tot het afsluiten van de box en verkoop van de inhoud.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Contractueel afwijken

Maar wat als huurder en verhuurder nu in de overeenkomst letterlijk afspreken dat de verhuurder toch dat recht krijgt? Verhuurder en huurder spreken dan het volgende af: als de huur door jou niet wordt betaald, dan krijg ik het recht om jouw spullen te verkopen. Houden zulke afspraken stand bij de rechter?

Verkoop spullen bij wanbetaling toegestaan

De kantonrechter in Amsterdam heeft in dit vonnis uit 2011 bepaald dat die afspraak niet geldig is, omdat het in strijd is met de huurbescherming.

Toch lijkt het erop dat daar verandering in komt. Het Gerechtshof Den Bosch, een hogere rechter dan de kantonrechter, oordeelde in dit arrest uit september 2016 dat een afspraak tussen verhuurder en huurder, waarin verhuurder het recht krijgt bij wanbetaling goederen te verkopen, onder bepaalde omstandigheden niet onrechtmatig is.

Het kan voor verhuurders van opslagruimte dus de moeite lonen in hun contracten een dergelijke clausule op te nemen.

Nog geen zekerheid

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Eén uitspraak van het Hof Den Bosch maakt nog geen zomer. Het Hof Leeuwarden of Amsterdam kan er namelijk wel eens heel anders over denken. Totdat de Hoge Raad, onze hoogste rechter, over dit punt een beslissing genomen heeft, blijft de onzekerheid dus nog wel even voortduren.

Heeft u vragen over uw huurovereenkomst? Actio Advocaten kan u adviseren over huurrecht en huurincasso.Naar blogverzicht