Velden zijn niet correct ingevuld

Kan een gemengde huurovereenkomst gesplitst worden?

Een pand dat verhuurd wordt, kan gebruikt worden door de huurder als woonruimte, als bedrijfsruimte of beide. De gehuurde ruimte heeft dan een dubbele bestemming gekregen. Een dergelijke overeenkomst is te kwalificeren als een gemengde huurovereenkomst.

Maar welke regels zijn er dan op van toepassing? De bepalingen over woonruimte verschillen in meerdere opzichten van die over bedrijfsruimte. Het is daarom goed om te weten hoe de huurovereenkomst gekwalificeerd moet worden.

Verschil tussen middenstasndsbedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte

Voor het gebruik als bedrijfsruimte kan onderscheid gemaakt worden tussen de middenstandsbedrijfsruimte en de zogenaamde 230a-bedrijfsruimte. Onder middenstandsbedrijfsruimte vallen bijvoorbeeld een praktijkruimte of een winkel. De 230a-bedrijfsruimte bevat alle overige bedrijfsruimten, zoals fabrieken. Voor de middenstandsbedrijfsruimten en de overige bedrijfsruimten gelden elk een apart wettelijk regime.

Splitsing mogelijk bij twee afzonderlijke ruimtes

Om te weten welke bepalingen van toepassing zijn op de door u verhuurde ruime is het ten eerste van belang wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hebben gestaan. Ten tweede is het van belang hoe de gehuurde ruimte is ingericht. Is er een splitsing mogelijk tussen het feitelijke gebruik van de woonruimte en van de bedrijfsruimte? Splitsing is mogelijk als er twee afzonderlijke ruimtes worden verhuurd, met elk een eigen toegang. Ook moeten beiden ruimtes eigen voorzieningen hebben zodat ze kunnen functioneren als woonruimte respectievelijk bedrijfsruimte. Indien dat het geval is, kan de huurovereenkomst worden gesplitst en worden beide ruimtes beheerst door haar eigen regels en bepalingen.

Splitsing niet mogelijk bij economische of functionele samenhang tussen woon- en bedrijfsruimte

Splitsing in de huurovereenkomst is dus niet mogelijk indien er een economische of functionele samenhang bestaat tussen de woonruimte en de bedrijfsruimte. Dit betekent dat splitsing niet mogelijk is, indien er praktische bezwaren aanwezig zijn om de woonruimte te laten gebruiken door een ander dan de bedrijfsvoerder.

In het geval dat splitsing niet mogelijk is, is slechts één huurrechtregime van toepassing. De gehele verhuurde ruimte wordt dan beheerst door de bepalingen over woonruimte.  Op deze regel is echter wel, hoe kan het ook anders, een uitzondering van toepassing. Wanneer de ruimte in overwegende mate voor een ander doel dan bewoning in gebruik is en partijen hebben dit ook zo beoogd, geldt de hoofdregel niet en valt de gehele huurovereenkomst onder het regime van de bedrijfsruimten.

Contact met één van onze advocaten of juristen?

Het is van belang dat u de juiste overeenkomst hanteert bij het verhuren van uw ruimte. Beide ruimtes kennen andere regels voor zowel verhuurder als huurder. Hebt u vragen over uw huidige of over een nog te sluiten huurovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met Actio Advocaten via onze vestiging in Assen of Hoogeveen. Wij helpen u graag!Naar blogverzicht