Velden zijn niet correct ingevuld

Het onderscheid tussen kantoorruimte en winkelruimte (ver)huren

Algemeen huurrecht

Het huurrecht kent een groot aantal regels dat van toepassing is op alles wat verhuurd kan worden. Deze algemene regels zijn van toepassing op een dvd die gehuurd wordt van de videotheek, op de fiets die gehuurd wordt tijdens een stedentripje en op de garagebox die gehuurd wordt om de inboedel op te slaan. In al deze gevallen is het algemene huurrecht van toepassing. Een algemene verplichting van de verhuurder is dat hij de zaak ter beschikking stelt van de huurder. Een algemene verplichting van de huurder is dat hij de tegenprestatie - de huur - op de afgesproken manier en momenten voldoet.

Bedrijfsruimte huren of verhuren

Naast de algemene regels, gelden er meer specifieke, aanvullende regels. Welke regels aanvullend gelden, is afhankelijk van het onderwerp van de huur. Huur van woonruimte kent andere bepalingen dan huur van bedrijfsruimte. Ook bedrijfsruimte is nog weer onderverdeeld in twee groepen: de winkelruimte en de kantoorruimte. Dit onderscheid is wat lastig te maken, want waar valt de praktijk van de pedicure onder? Waar valt de kantine van de hockeyclub onder en waar valt een cateringbedrijf onder? De wetgever heeft criteria opgesteld, waaraan de bestemming van het bedrijf getoetst kan worden.

Criteria voor winkelruimte en kantoorruimte

De definitie van winkelruimte is wat ouderwets gegeven. Zo vallen onder het regime van winkelruimte: een kleinhandelsbedrijf; een restaurant- of cafébedrijf; een afhaal- of besteldienst; een ambachtsbedrijf; mits deze ruimte toegankelijk is voor het publiek, voor levering van zaken of diensten. Waar valt dan de praktijk van de pedicure onder? De rechter heeft geoordeeld dat pedicure een ambacht is dus de ruimte is een winkelruimte. Als de kantine van de hockeyclub toegankelijk is voor het publiek zou het een winkelruimte zijn, maar als alleen de eigen leden welkom zijn, dan is de kantine een kantoorruimte. Worden de maaltijden bij de cateraar ook ter plaatse verkocht, dan is er sprake van een winkelruimte, maar bezorgt het cateringbedrijf uitsluitend bij klanten, dan is de ruimte een kantoorruimte.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Huurbescherming

Het onderscheid is niet zonder reden. Huurders van een winkelruimte genieten meer huurbescherming dan huurders van een kantoorruimte. Het idee daarachter is dat de bedrijven die een winkelruimte huren, vaak meer belang hebben bij de zekerheid van de huurovereenkomst. Zij zijn afhankelijk van de locatie door de bekendheid ervan bij het publiek.

ROZ model

Bij het opstellen van huurovereenkomsten wordt vaak gebruik gemaakt van de standaardmodellen die de ROZ beschikbaar stelt. Als je kiest voor een standaardmodel, wees er dan wel op bedacht dat het juiste model wordt gekozen. Als verhuurder kan je jezelf in de vingers snijden door ‘per ongeluk’ een winkelruimteovereenkomst te ondertekenen, terwijl een kantoorruimte verhuurd wordt.

Contact

Bij twijfel over de juiste overeenkomst en voor advies over de invulling van de rest van de overeenkomst, kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten.Naar blogverzicht