Velden zijn niet correct ingevuld

De huurprijs: Een all-in prijs of toch splitsen?

In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en de verhuurder van een (woon)ruimte zoals de huurprijs, de wijze van betaling en een omschrijving van de ruimte.

De huurprijs is één van de belangrijkste voorwaarden in de huurovereenkomst en wordt over het algemeen maandelijks door de huurder aan de verhuurder betaald. Vaak wordt de huurprijs vastgesteld met inbegrip van de extra kosten, ook wel ‘all-in’ genoemd. Servicekosten en kosten voor extra voorzieningen als stoffering, gas, water en elektra zijn dan verwerkt in de huurprijs. Een andere mogelijkheid is dat de kosten door de huurder worden gesplitst.

Wat zegt de wet over de huurprijs in het huurcontract?

De wet bepaalt dat inzichtelijk moet zijn waarvoor de huurder precies welk bedrag betaalt. Het moet voor de huurder inzichtelijk zijn hoeveel de kale huur bedraagt en hoe hoog de kosten voor de nutsvoorzieningen zijn. Dit onderscheid is van belang in verband met de jaarlijkse afrekening van kosten én de mogelijkheid tot jaarlijkse huurverhoging. De kale huur kan duurder worden door indexering of verhoging. Dit geldt niet voor de servicekosten. Zonder splitsing kan dus niet worden vastgesteld met welk bedrag de huur verhoogd mag worden. Ook voor de eindafrekening voor gas, water en elektra is splitsing noodzakelijk

Wat zijn de voordelen van het uitsplitsen van de huurprijs?

Zonder splitsing kan de huurder niet zien hoeveel geld hij moet bijbetalen of juist terugkrijgt voor de nutsvoorzieningen. Het splitsen van de kosten heeft voordelen voor beide partijen. De huurder en verhuurder hebben exact inzichtelijk met welk bedrag de huurprijs verhoogd mag worden als de huur is uitgesplitst.

Gevolgen bij niet-geliberaliseerde huur

Een all-in huurprijs kan de verhuurder in sommige situaties heel veel geld kosten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sociale huurwoningen, oftewel de niet-geliberaliseerde sector. De huurder van een sociale huurwoning geniet meer huurbescherming. De verhuurder is verplicht om de huurkosten uit te splitsen. Doet de verhuurder dat niet dan kan de huurder alsnog een kale huurprijs laten vaststellen. De ‘nieuwe’ kale huurprijs wordt namelijk vastgesteld op 55% van de oorspronkelijke totale huurprijs. Bovendien geldt deze ‘nieuwe’ kale huurprijs dan ook met terugwerkende kracht voor de afgelopen vijf jaar. Maximaal 25% van de originele huurprijs mag worden gerekend als voorschot voor de nutsvoorzieningen en servicekosten.

Voorkom verrassingen omtrent huurcontract: verwijder de vloerbedekking

Voor de verhuurder is het van belang om goed in kaart te hebben wát hij verhuurt. Als de gehuurde ruimte bijvoorbeeld nog vloerbedekking bevat, kan de huurder stellen dat de ruimte die hij huurt gestoffeerd is. De huurder kan dan ook stellen dat hij een all-in- prijs betaalt en verzoeken om de nieuwe (kale) huurprijs vast te stellen. Dit kost de verhuurder 45% van zijn maandelijkse huurinkomsten.

Conclusie: wees zorgvuldig bij het opstellen van een huurovereenkomst

Partijen vinden de huurprijs een evident onderdeel van de huurovereenkomst. De huurprijs wordt dan ook nooit vergeten in de overeenkomst. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is mogelijk dat er onbewust een all-in huurprijs op papier staat. Letterlijk of doordat de gordijnen nog voor de ramen hangen. Het is belangrijk om goed te bekijken wat er op papier staat en wat de gevolgen in de praktijk zijn.

Hulp bij het opstellen van een huurovereenkomst

De advocaten van Actio helpen u graag bij het opstellen of controleren van een huurcontract , zowel voor woonruimte als bedrijfs-, winkel- en kantoorruimte. Neem contact op met onze vestiging in Assen of in Hoogeveen voor vragen of om een afspraak te maken.Naar blogverzicht