Velden zijn niet correct ingevuld

Vergoeding alle proceskosten is soms mogelijk

De Hoge Raad heeft onlangs de mogelijkheden om volledige proceskosten vergoed te krijgen verruimd. Hoe dat zit leest u in deze blog.

Werkelijke kosten hoger dan de proceskostenveroordeling

De verliezer van een procedure moet proceskosten aan de winnaar betalen. Tot frustratie van veel ondernemers worden bijna nooit alle kosten vergoed. De rechtbank hanteert een puntensysteem, dat kort gezegd inhoudt dat aan elke proceshandeling één of meer punten wordt toegekend. Aan elk punt hangt weer een bedrag vast en hoe hoger het belang van de zaak, hoe hoger dat bedrag.

Het probleem is dat die proceskostenveroordeling vrijwel nooit de echte kosten dekt. Vaak is een partij meer geld kwijt aan advocaatkosten, en die kunnen niet verhaald worden. Dat systeem is in zekere zin oneerlijk, maar beschermt aan de andere kant tegen een wildgroei aan claims.

Vergoeding reële advocaatkosten in zaken over intellectuele eigendom

Er zijn uitzonderingen op dit systeem, zoals in zaken over zogenaamde intellectuele eigendom (hierbij kunt u denken aan auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, enz.). In die zaken kunnen de reële advocaatkosten geclaimd worden. Daar zie je in vonnissen dus ook kostenveroordelingen van tienduizenden euro’s voorbij komen. De rechtbank heeft voor die zaken overigens inmiddels ook een soort staffel, omdat de kosten wel erg hoog werden.

Vergoeding volledige proceskosten bij starten kansloze zaak

Wat nu als iemand je dagvaardt, terwijl op voorhand duidelijk is dat diegene een onzinvordering heeft en de procedure gaat verliezen? In dat geval, zo oordeelde de Hoge Raad in 2012 al eens, is er sprake van misbruik van procesrecht of een onrechtmatige daad en kan de winnende partij (als daarom gevraagd wordt) de volledige proceskosten vergoed krijgen. Die uitspraak van de Hoge Raad kan dus in stelling gebracht worden wanneer de wederpartij overduidelijk een kansloze procedure begint.

Ook volledige vergoeding van proceskosten bij kansloos verweer

Op 15 september 2017 heeft de Hoge Raad in een nieuw arrest bepaald dat dit ook geldt als iemand een kansloos verweer voert. Dus niet alleen als iemand zelf een kansloze procedure begint, maar ook als iemand een verweer voert dat is gebaseerd op onjuiste feiten (bijvoorbeeld liegen) of kansloze stellingen, kan deze in de volledige proceskosten worden veroordeeld. Dit omdat de procedure dan onnodig lang gaat duren en de wederpartij ten onrechte met extra kosten wordt opgezadeld.

Alle proceskosten vorderen

Dit arrest is van belang voor onze praktijk, omdat het nogal eens voorkomt dat een procespartij vertragingstactieken hanteert, puur omdat er belang is bij het zo lang mogelijk uitstellen van een vonnis. Wij zullen het middel van de volledige proceskostenveroordeling dus vaker kunnen inzetten.

Heeft u vragen over de mogelijkheid om volledige proceskostenveroordeling te vorderen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.Naar blogverzicht