Velden zijn niet correct ingevuld

Uitvoerbaar bij voorraad laten verklaren

Het niet of niet tijdig betalen van rekeningen kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo’n 10 miljard euro. Een stap naar de rechter is vaak onvermijdelijk om uw vordering geen onderdeel te laten zijn van die 10 miljard euro.

Formuleren vordering in de dagvaarding

Als we de dagvaarding opstellen vragen we altijd of de rechter het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ wil verklaren. De rechter geeft vervolgens een uitspraak waaraan beide partijen gebonden zijn en waarvan de nakoming kan worden afgedwongen. Daarbij is het belangrijk dat in de dagvaarding duidelijk wordt omschreven wat u wilt dat de rechter beslist. De rechter kan bijvoorbeeld de tegenpartij veroordelen tot betaling van een geldsom wegens niet nakoming van een overeenkomst.

Uitvoerbaar bij voorraad

Indien u gelijk krijgt bij de rechter dan is het mogelijk dat de andere partij in hoger beroep zal gaan. Gevolg hiervan is dat het hoger beroep een zogenaamde ‘schorsende werking’ heeft op de veroordeling en u uw vordering nog niet op kunt eisen. Dat is uiteraard niet wenselijk. Om verdere uitstel van betaling te voorkomen is het verstandig dat het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ wordt verklaard. Dit betekent dat de geldsom van de tegenpartij direct gevorderd kan worden zonder het hoger beroep af te hoeven wachten.

Zekerheidsstelling

De rechter kan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad toestaan tegen een zekerheidsstelling. De zekerheidsstelling is vooral bedoeld als extra 'verzekering' in het geval het vonnis in hoger beroep vernietigd wordt. De tegenpartij geeft dan zekerheid dat hij het gevorderde bedrag weer terugkrijgt als in het hoger beroep het ongelijk wordt bewezen. Daarnaast kan de tegenpartij ook de schade vergoed krijgen die hij heeft geleden door het ten onrechte uitgevoerde vonnis.

Juridische hulp nodig bij conflicten?

Vragen over uitvoerbaar bij voorraad of heeft u te maken met een conflict over openstaande vorderingen? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht