Velden zijn niet correct ingevuld

Rechtbank nu wel of niet digitaal?

In juridisch Nederland is het al een tijdje een hot item: het KEI-programma. KEI (Kwaliteit en Innovatie) is een programma waarmee de rechtbank civiele procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker wil maken. Sinds 2018 zijn er diverse pogingen geweest om KEI landelijk in te voeren. Wat betekent het voor jou als ondernemer? In deze blog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Update 2019:

Het project KEI is een fiasco geworden. Het is inmiddels helemaal stopgezet. De Rechtspraak heeft tussen 2013 en 2017 maar liefst twee-honderd-vijf-miljoen (!) euro in het project gepompt. Het heeft de rechtspraak financieel helemaal uitgehold. Om niet te spreken over de miljoenen die door de advocatuur zijn geïnvesteerd in ICT systemen, cursussen en opleidingen. Digitaal procederen bij de rechtbank zal dus nog wel enige jaren op zich laten wachten. 

Er is één overblijfsel hiervan merkbaar: alle rechtbanken zijn tegenwoordig in elk geval per e-mail bereikbaar. Helaas moet indienen van processtukken in civiele zaken nog steeds per post. Mocht hier een digitale mogelijkheid bijkomen, dan voegen we het toe aan deze blog.

Update januari 2018:

de Rechtspraak heeft inmiddels laten weten dat de invoering van KEI vertraging oploopt. In plaats van een landelijke invoer per 1 maart 2018, is nu onduidelijk wanneer KEI wordt ingevoerd. De Rechtspraak spreekt zelf over '2018-2019'. Dat is een ruime marge...

KEI: een poging tot digitaal procederen

De rechtbanken en advocatuur zijn twee van de weinige beroepsgroepen die nog met een fax werken. Nu hoor ik je denken: ‘een fax?’ Een fax was heel modern in 1984, maar tegenwoordig is deze al lang vervangen door e-mail. Behalve dus in onze beroepsgroep. Advocaten gebruiken de fax nog steeds om verzoekschriften en processtukken bij de rechtbank in te dienen.

Met KEI is dat afgelopen. Procedures worden dan volledig digitaal gevoerd. Alle processtukken moeten door de advocaten (en bij de kantonrechter door gemachtigden of partijen zelf) in een portal bij de rechtbank worden geüpload. Dus geen papieren stapels meer per post naar de rechtbank, maar gescande pdf-bestanden.

Geen deurwaarder

Nieuw is ook dat een procedure niet meer opgestart hoeft te worden met een dagvaarding die door een deurwaarder wordt betekend. Als beide partijen al een advocaat hebben, is dat ook een beetje overbodig. Vandaar dat de wetgever heeft bedacht dat de verplichte betekening door een deurwaarder wordt vervangen door een vrijwillige variant. Het kan zonder, maar het mag met. Dit zal kosten schelen voor de procespartijen.

KEI wil ook een einde maken aan de langdurigheid van zaken. Zo zal de rechtbank binnen tien weken na de laatste proceshandeling uitspraak moeten doen. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Gegeven de grote achterstanden, met name bij de gerechtshoven, zijn wij over die termijn sceptisch.

Wat merk je van KEI?

Voor de rechtbank en advocatuur is KEI een volledig nieuwe werkwijze die op elkaar afgestemd moet worden. Computersystemen moeten up-to-date zijn en snel en veilig kunnen communiceren. Voor de procespartijen, dus voor jou als ondernemer, verandert er niet zo veel.

We hebben bij Actio inmiddels al ervaring met de digitale procedures, en zijn in elk geval blij met de vlotte manier van communicatie met de rechtbank. E-mailen is een stuk makkelijker dan die ouderwetse fax gebruiken.

Wil je meer weten van KEI? De rechtspraak heeft een uitgebreide website met filmpjes en FAQ’s. Heb je een oproepingsbericht of dagvaarding ontvangen en zoek je juridische hulp? Neem dan contact op met een van onze procesadvocaten.

ContactformulierNaar blogverzicht