Velden zijn niet correct ingevuld

KEI: de rechtbank gaat in 2018 digitaal!

In juridisch Nederland is het al een tijdje een hot item: het KEI-programma. KEI (Kwaliteit en Innovatie) is een programma waarmee de rechtbank civiele procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker wil maken. In 2018 wordt KEI landelijk ingevoerd. Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Digitaal procederen

De rechtbanken en advocatuur zijn twee van de weinige beroepsgroepen die nog met een fax werken. Nu hoor ik u denken: ‘een fax?’ Een fax was heel modern in 1984, maar tegenwoordig is deze al lang vervangen door e-mail. Behalve dus in onze beroepsgroep. Advocaten gebruiken de fax nog steeds om verzoekschriften en processtukken bij de rechtbank in te dienen.

Met KEI is dat afgelopen. Procedures worden dan volledig digitaal gevoerd. Alle processtukken moeten door de advocaten (en bij de kantonrechter door gemachtigden of partijen zelf) in een portal bij de rechtbank worden geüpload. Dus geen papieren stapels meer per post naar de rechtbank, maar gescande pdf-bestanden.

Geen deurwaarder

Nieuw is ook dat een procedure niet meer opgestart hoeft te worden met een dagvaarding die door een deurwaarder wordt betekend. Als beide partijen al een advocaat hebben, is dat ook een beetje overbodig. Vandaar dat de wetgever heeft bedacht dat de verplichte betekening door een deurwaarder wordt vervangen door een vrijwillige variant. Het kan zonder, maar het mag met. Dit zal kosten schelen voor de procespartijen.

KEI wil ook een einde maken aan de langdurigheid van zaken. Zo zal de rechtbank binnen tien weken na de laatste proceshandeling uitspraak moeten doen. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Gegeven de grote achterstanden, met name bij de gerechtshoven, zijn wij over die termijn sceptisch.

Wat merkt u van KEI?

Voor de rechtbank en advocatuur is KEI een volledig nieuwe werkwijze die op elkaar afgestemd moet worden. Computersystemen moeten up-to-date zijn en snel en veilig kunnen communiceren. Voor de procespartijen, dus voor u als ondernemer, verandert er niet zo veel. We hebben bij Actio inmiddels al ervaring met de digitale procedures, en zijn in elk geval blij met de vlotte manier van communicatie met de rechtbank. E-mailen is een stuk makkelijker dan die ouderwetse fax gebruiken.

Wilt u meer weten van KEI? De rechtspraak heeft een uitgebreide website met filmpjes en FAQ’s. Heeft u een oproepingsbericht of dagvaarding ontvangen en zoekt u juridische hulp? Neem dan contact op met een van onze procesadvocaten.

Update 16-1-2018: de Rechtspraak heeft inmiddels laten weten dat de invoering van KEI vertraging oploopt. In plaats van een landelijke invoer per 1 maart 2018, is nu onduidelijk wanneer KEI wordt ingevoerd. De Rechtspraak spreekt zelf over '2018-2019'. Dat is een ruime marge...Naar blogverzicht