Velden zijn niet correct ingevuld

Wetsvoorstel studiekostenbeding 2022

In augustus 2022 wijzigen de regels voor het studiekostenbeding

Werkgevers opgelet! Er komt binnenkort een belangrijke wetswijziging voor het studiekostenbeding aan. Op 1 augustus 2022 moet de EU-richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ namelijk zijn omgezet in nationale wetgeving. Op grond van deze richtlijn moet je als werkgever verplichte opleidingen volledig kosteloos aanbieden en mag je de kosten daarvan bij het vertrek van de werknemer niet meer terugvorderen.

Het studiekostenbeding: wat gaat er veranderen?

In veel branches moeten werknemers verplicht aan bepaalde opleidingseisen voldoen en/of over bepaalde certificaten beschikken. Als werkgever investeer je hier flink in. Maar op de huidige krappe arbeidsmarkt zijn goed opgeleide werknemers erg gewild. Logisch dus dat je een studiekostenbeding of studiekostenregeling in je arbeidscontracten hebt opgenomen. Verlaat een werknemer tijdens of binnen een bepaalde periode na het afronden van de opleiding je bedrijf? Dan moet hij (een deel van) de studiekosten terugbetalen.

Een studiekostenbeding is op dit moment wettelijk toegestaan, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet. Maar hier komt vanaf augustus 2022 dus verandering in. Vanaf dat moment bepaalt artikel 7:611a BW namelijk dat je opleidingen die verplicht zijn op grond van EU-recht, nationaal recht of een cao volledig kosteloos moet aanbieden en niet mag terugvorderen van je werknemers.

Om welke opleidingen gaat het?

Op dit moment staat nog niet vast voor welke opleidingen de nieuwe regels precies zullen gelden. In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel valt te lezen dat het ‘meestal’ zal gaan om opleidingen ‘op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het bijhouden van de vakbekwaamheid)’.

Ook is in de MvT opgenomen welke opleidingen er waarschijnlijk niet onder zullen vallen: beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, zolang de werkgever niet verplicht is deze aan te bieden. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘gereglementeerde beroepen’.

Wat kan je nu al doen?

Het is goed om nu alvast te inventariseren in welke arbeidscontracten en voor welke opleiding(en) je een studiekostenbeding hebt opgenomen. Gaat het om een opleiding die mogelijk onder de nieuwe wetgeving valt? Dan moet je er rekening mee houden dat je vanaf augustus 2022 de studiekosten niet meer kunt terugvorderen als een werknemer je bedrijf verlaat.

Gaat het om een vrijwillige opleiding? Dan blijft het onder voorwaarden nog wel mogelijk om een studiekostenbeding af te spreken. Wij adviseren je dan wel schriftelijk vast te leggen dat het inderdaad om een vrijwillige opleiding gaat.

Daarnaast is het raadzaam om je (model)overeenkomsten en/of het arbeidsvoorwaardenhandboek te (laten) beoordelen: staan hier geen studiekostenregelingen in die straks niet zijn toegestaan?

Let op: geen overgangsrecht!

Tot slot is het belangrijk om te weten dat er voor deze wetswijziging geen overgangsrecht zal gelden. Dit betekent dat hij ook van toepassing zal zijn op bestaande arbeidscontracten en dat studiekostenregelingen van voor augustus 2022 nietig kunnen zijn.

 

Vragen?

Het wetsvoorstel is op 11 november 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 28 maart 2022 zou het worden besproken in het wetgevingsoverleg, maar deze bespreking is tot nader order uitgesteld. Is de wet eenmaal door de Tweede Kamer? Dan moet hij ook nog ter goedkeuring langs de Eerste Kamer. Uiteraard zal Actio Advocaten je van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Heb je in de tussentijd vragen over een studiekostenbeding? Of wil je dat we (model)overeenkomsten en/of het arbeidsvoorwaardenhandboek beoordelen of aanpassen? Bel dan met Actio Advocaten of vul het contactformulier in, wij helpen je graag verder.Naar blogverzicht