Velden zijn niet correct ingevuld

Verplichte CO₂-registratie mobiliteit: gedoe of zo gedaan?

 

Ben jij een werkgever met meer dan 99 werknemers? Dan moet je vanaf 1 juli a.s. de uitstoot van de zakenreizen en het woon-werkverkeer van die werknemers gaan rapporteren. Grote kans dat je dit al wist. Maar de kans is net zo groot dat je met deze verplichting worstelt: wéér een extra verplichting en wéér meer administratieve rompslomp.

In dit artikel vertellen we je welke verplichtingen er door het ‘Besluit CO₂ reductie werkgebonden personenmobiliteit’ precies op je afkomen. Wees gerust: zoals je van ons gewend bent vertellen we je niet alleen waar je aan moet voldoen, maar ook hóe je dit kunt doen.

Besluit CO₂ reductie werkgebonden personenmobiliteit

We gaven het in de inleiding al aan: met ingang van 1 juli 2024 zijn werkgevers vanaf 100 werknemers verplicht om te rapporteren over ‘werkgebonden personenmobiliteit’: woon-werkverkeer en zakenreizen.

Uitzondering op de regel

Bied jij geen enkele mobiliteitsvoorziening aan? Dan heb je geen rapportageverplichting. Die uitzondering zal zich niet snel voordoen; dan moeten alle werknemers zo ongeveer wonen op de werkplek en nooit buiten komen.

100 of meer werknemers

De peildatum waarop je moet bepalen hoeveel werknemers je hebt ligt op 1 januari van het jaar waarover je rapporteert. Voor dit jaar is dat dus 1 januari 2024.

Let op: niet iedere werknemer is een werknemer in de zin van dit besluit. Zo vallen gedetacheerden, uitzendkrachten, vrijwilligers, werknemers met nul-urencontracten en werknemers bij buitenlandse vestigingen niet onder het begrip werknemer. Werknemers die minder dan 20 uur per maand werken hoef je ook niet mee te tellen.

Wat houdt de verplichting in?

Vanaf 1 juli 2024 moet je ieder jaar - uiterlijk op 1 juli - het totaal aantal gereisde kilometers van alle werknemers bij elkaar rapporteren via een formulier op de website van RVO Nederland. In 2024 kan je ervoor kiezen om te rapporteren over alleen de tweede helft van 2024 of over heel 2024. Vanaf 2026 is jaarlijkse rapportage verplicht.

Bij het invoeren van de gegevens moet je onderscheid maken tussen ritten met de auto, motorfiets, bromfiets/scooter, fiets en het openbaar vervoer (vliegreizen hoef je nog niet mee te nemen). Daarnaast moet je de ritten uitsplitsen per brandstoftype.

Op basis van het door jou aangeleverde totaal aantal kilometers, wordt een berekening gemaakt van de totale CO₂-uitstoot. Hiervan ontvang je een rapportage.

Vanaf 2026 kan de overheid ook normen gaan opleggen, zoals een maximum CO₂-uitstoot. Het kan zijn dat je dan duurzamere alternatieven moet gaan aanbieden.

Wat kan je doen om aan de registratieplicht te voldoen?

In de media en werkgeversbladen zijn de laatste tijd verschillende kritische stukken verschenen over de registratieplicht. Ondernemers balen niet alleen van de administratieve rompslomp, maar vrezen ook voor opgelegde normen. Al was het maar omdat sommige bedrijven - zeker buiten de Randstad - geen gemakkelijk alternatief voor de auto voorhanden hebben.

In deze artikelen wordt ook voorspeld dat veel bedrijven zich niet aan de registratieplicht zullen houden. Veel ondernemers schijnen te denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en er toch niet gecontroleerd zal worden. Dat is natuurlijk allemaal op eigen risico; je zult maar net die ene ondernemer zijn die toch controle krijgt.

Wil jij nu wel aan deze verplichting voldoen? Maar zie je op tegen de administratieve rompslomp? Dan heb je een aantal opties:

  1. Als het je er puur om gaat om de compliance op orde te hebben, mag je ook volstaan met het invullen van een schatting. Dit doe je door onder je personeel te peilen waarmee en hoe zij reizen. Daarvoor moeten je werknemers de gereisde kilometers gedurende één (representatieve) week bijhouden.
  2. Je kunt ook een externe partij inhuren die jou helpt met de registratie. Er zijn al verschillende partijen op de markt die bijvoorbeeld een app aanbieden waarin alles (al dan niet automatisch; met GPS trackers) wordt bijgehouden. Let daarbij wel goed op; deze bedrijven moeten voldoen aan de privacy wetgeving (AVG).
  3. Een derde optie is om bij je salarisverwerker te informeren of zij de optie gaan bieden om de reisbewegingen via hun software te registreren. Er zijn al meerdere salarisverwerkers die deze optie aanbieden. 

Vragen?

Heb je hier vragen over? Wil je dat we meer vertellen over je verplichtingen? Of met je meedenken over hoe je hier invulling aan kan geven? Bel dan met Actio Advocaten of vul het contactformulier in, wij helpen je graag verder.Naar blogverzicht