Velden zijn niet correct ingevuld

Verplicht 10 minuten eerder inloggen: werktijd die de werkgever moet betalen?

Grote kans dat je als je op je werk aankomt, niet direct productief bent. Waarschijnlijk maak je eerst even een praatje met een collega. Over het weer bijvoorbeeld, het weekend, het Nederlands elftal of de politiek. En je haalt even een kopje koffie of thee. En dan moet je nog inloggen. Meestal is dit geen probleem. Maar dat werd het wel voor een callcenter dat medewerkers verplichtte om 10 minuten eerder aanwezig te zijn, zodat zij om precies 09.00 uur konden starten met werken.

Wat was er aan de hand?

Teleperformance is een groot callcenter en werkt voor klanten als Microsoft, Google, Mastercard en BMW. Bij het bedrijf werken zo’n 3.600 werknemers in vaste dienst. In de arbeidsovereenkomst die de werknemers bij hun indiensttreding tekenen, verklaren zij zich akkoord met de reglementen van Teleperformance.

In artikel 3 van de ‘Planningsregels Teleperformance’ staat:

"Het is de bedoeling dat je volgens het aan jou uitgereikte rooster je werkzaamheden verricht. Dat wil zeggen dat je je zowel aan de werktijden als aan de pauzetijden houdt. Door je webstation altijd open te hebben, ben je altijd van alle tijden op de hoogte. 09.00 uur beginnen betekent dat je exact om 09.00 uur klaar zit om je eerste call aan te nemen danwel te maken. Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat; (…)”

In deze 10 minuten moeten werknemers hun pc opstarten en in 10 verschillende programma’s inloggen. Programma’s die zij allemaal open moeten hebben om klanten te woord te kunnen staan. Vervolgens moeten zij nog op de zogeheten ‘groene knop’ klikken om in te loggen in het belsysteem.

Teleperformance betaalde deze extra minuten echter niet uit. En in de praktijk worden werknemers die te laat inloggen, hier door Teleperformance op aangesproken. Bij herhaling kunnen er zelfs sancties volgen, zoals ontslag.

Inlogtijd is werktijd

Een van de werknemers, die sinds 2016 bij het bedrijf werkte, vond dat er sprake was van werktijd en vorderde in 2021 de uitbetaling van achterstallig salaris. Teleperformance weigerde dit, waarna de werknemer een procedure startte. In 2022 oordeelde de kantonrechter dat er om meerdere redenen sprake is van werktijd:

  1. Omdat de ’10-minutenregel’ in de gebiedende wijs is geformuleerd is er geen sprake van een vrijblijvend advies, maar een verplichting voor de werknemer.

  2. De tijd tussen het opstarten en inloggen in de systemen en het inloggen via de ‘groene knop’ is onvoldoende om als vrij te besteden tijd te beschouwen. Zeker omdat inloggen de ene keer meer tijd kost dan de andere en de werknemer bij te laat inloggen mogelijk een sanctie wacht.

  3. De werkzaamheden die de werknemers moeten uitvoeren (het ‘inloggen’) zijn te beschouwen als voorbereidende werkzaamheden.

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat Teleperformance het achterstallig salaris van deze werknemer moest uitbetalen, inclusief vakantiegeld, een wettelijke verhoging en incassokosten. Daarnaast moest het bedrijf de juridische kosten van de werknemer betalen.

Hierop ging Teleperformance in hoger beroep. Maar het oordeel van het Gerechtshof in Den Haag pakte hetzelfde uit als dat van de kantonrechter. Onlangs werd bekend dat Teleperformance in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. Wellicht grijpen zij deze laatste strohalm aan om te voorkomen dat zij straks alle 3.600 werknemers achterstallig salaris moeten uitbetalen.

Conclusie

Uit deze zaak leren we dat het niet alleen uitmaakt hoe het bedrijfsreglement is geformuleerd, maar dat het ook uitmaakt hoe je daar als werkgever in de praktijk mee omgaat. Het kan zo zijn dat voorbereidingstijd ook onder werktijd valt. Of je die tijd ook altijd ook moet uitbetalen hangt dan weer af van wat je daarover hebt afgesproken (in de cao of arbeidsovereenkomst).

Vragen?

Heb je hier vragen over? Bel dan met Actio Advocaten of vul het contactformulier in, wij helpen je graag verder.Naar blogverzicht