Velden zijn niet correct ingevuld

Rust of werkt de werknemer tijdens reistijd?

Iedere werknemer begeeft zich dagelijks van huis naar het werk. Dat kost tijd; tijd die niet in bed of aan de ontbijttafel wordt doorgebracht. Dit is eigen tijd en de werkgever betaalt geen loon over deze tijd. Verandert dat als de werknemer geen vaste werkplek heeft? Heeft dan de reistijd wel te gelden als arbeidstijd? Door het Europese Hof is daarover deze maand eindelijk over beslist.

Richtlijnen Europese arbeidstijden

Eerst een uitstapje naar de regels over arbeidstijden. Volgens de Europese Arbeidstijden Richtlijn heeft tijd te gelden als arbeidstijd als de werknemer werkzaam is; hij ter beschikking staat van de werkgever en hij werkzaamheden uitoefent.

Het Hof heeft nu bepaald dat reistijd naar de klant of klus, te gelden heeft als arbeidstijd. Dit betekent dat de werknemers betaald moeten krijgen voor de tijd dat ze onderweg zijn. Goed nieuws voor de werknemers, want dat is wat zij wilden horen van het Hof. En slecht nieuws voor de werkgever, want daardoor worden de werknemers duurder. Of is het minder zwart/wit?

Gevolgen voor werktijd in de praktijk

Deze Europese beslissing heeft rechtstreeks gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom in deze weblog een nuancering op de uitspraak voor de praktijk. Ten eerste is deze uitspraak gebaseerd op de feiten en omstandigheden zoals tussen de procederende partijen van toepassing waren. Het is van de specifieke situatie afhankelijk of de reistijd voortaan uitbetaald moet worden. Hier was van groot belang dat er voorheen regiokantoren bestonden waar de werknemers eerst heen reden en vanaf waar zij vervolgens naar een klus gingen, welke laatste tijd wél vergoed werd. Na opheffing van de regiokantoren waren de werknemers lang onderweg en krijgen zij onderweg instructies en stonden ze, ondanks een zekere vrijheid, ter beschikking van de werkgever.

Een tweede nuancering betreft de hoogte van de beloning. De wijze van beloning –van de arbeidstijd- wordt namelijk niet door Europees recht maar door nationaal recht bepaald. De reistijd mag in Nederland door de werkgever lager worden beloond dan de tijd dat de werknemer zijn gebruikelijke arbeid verricht.

Een derde aspect die samenhangt met de vorige en waarmee rekening moet worden gehouden is de maximale arbeidstijd per week. Hiervoor geldt 48 uur per week, inclusief overwerk. Wordt de reistijd ook meegerekend, dan kunnen er onwenselijke situaties voor de werknemer ontstaan. Aangezien reistijd lager beloond wordt en wel onderdeel uitmaakt van de 48 uur, blijven er minder uren over om hoger betaald te krijgen. De gevolgen van de uitspraak vallen dus mee voor de werkgever.

Arbeidsrecht advocaat of juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over de specifieke gevolgen van de uitspraak voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht