Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is het verschil tussen een relatie- en concurrentiebeding?

Het verschil tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding zit in de werking van het beding.

Concurrentiebeding

Bij een concurrentiebeding mag een werknemer een bepaalde tijd na einde van het dienstverband niet werken bij of voor een concurrerend bedrijf en dus ook niet voor relaties. Een werkgever kan zo voorkomen dat door de werknemer opgedane kennis en ervaring wordt ingezet bij concurrenten in de markt.

Relatiebeding

Bij een relatiebeding mag een werknemer na afloop van het arbeidscontract niet werken voor relaties. In de praktijk komen wij nogal eens relatiebedingen tegen waarin enkel het benaderen van relaties door de werknemer wordt verboden. Dat is onhandig, omdat in dat geval het relatiebeding niet opgaat in gevallen waarin een relatie de voormalig werknemer benadert. Een goed relatiebeding verbiedt de werknemer voor bepaalde relaties (tip: maak een lijst) werkzaamheden te verrichten gedurende zekere tijd na het einde van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer mag in dat geval dus wel bij een concurrent in dienst.

Wat zegt de wet?

Juridisch bezien bestaat er geen verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Dat betekent dat ook voor een relatiebeding geldt dat dit niet kan worden gesloten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is de hoofdregel. Daarvan kan slechts in bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Indien de werkgever goed motiveert waarom een dergelijk beding gelet op specifieke omstandigheden toch nodig is, kan een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd toch geldig zijn. Wel gelden er strenge eisen aan de motivering. In het beding moet uitvoerig worden gemotiveerd welke bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering is het beding nietig en kan de werkgever daar dus sowieso geen beroep op doen.

Daarnaast geldt een schriftelijkheidseis en kunnen minderjarige werknemers niet aan een dergelijk beding worden gebonden. Het concurrentiebeding en/of relatiebeding moet dus worden ondertekend.

Wat zegt de rechter?

De rechter zal op grond van de specifieke omstandigheden van het geval beoordelen of een werknemer aan het beding kan worden gehouden. In juli van dit jaar was deze afweging voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI: NL: GHARL:2016;5863) reden een concurrentiebeding zelfstandig te beperken tot een relatiebeding. Het Hof vond dat een relatiebeding de werkgever toereikend beschermde en dat het concurrentiebeding voor de werknemer te grote nadelige gevolgen had. De werknemer kon dus toch bij een concurrent in dienst.

Meer weten over concurrentie- of relatiebeding?

Bedenk voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst goed welk beding bij de situatie past en raadpleeg zo nodig een specialist. De arbeidsrechtadvocaten van Actio Advocaten staan voor u klaar. Neem voor advies contact met ons op.Naar blogverzicht