Velden zijn niet correct ingevuld

Ook transitievergoeding bij deeltijdontslag

Van deeltijdontslag is sprake als een werknemer voor een deel van de arbeidsuren wordt ontslagen, dus niet volledig. Deeltijdontslag is eigenlijk niet toegestaan omdat ontslag over een deel van het contract juridisch gezien niet de bedoeling is. Een arbeidsovereenkomst wordt als één en ondeelbaar gezien. Tóch is deeltijdontslag wel mogelijk. Hierbij zijn er twee vereisten waaraan moet worden voldaan.

Mogelijkheden deeltijdontslag

Volgens de Hoge Raad zijn er twee vereisten voor deeltijdontslag, namelijk:

  • de werkgever moet aantonen dat een gedeeltelijk verval van arbeidsplaatsen onvermijdelijk is;
  • de werkgever zegt schriftelijk toe dat de getroffen werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden voor de resterende arbeidsomvang en onder dezelfde voorwaarden.

Beoordeling ontslagaanvraag door het UWV

Het UWV is de aangewezen instantie om over de gedeeltelijke ontslagaanvraag te oordelen. Partijen kunnen echter ook met wederzijds goedvinden deeltijdontslag afspreken en de afspraken vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Het voordeel daarvan vertellen we u zo.  

Als UWV toestemming geeft voor het deeltijdontslag, krijgt u een ontslagvergunning voor het gehele dienstverband. Met inachtneming van de opzegtermijn ontslaat u de werknemer vervolgens, maar tegelijkertijd gaat u een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer aan voor minder uren.

Deeltijdontslag zal niet snel worden toegewezen door UWV, maar er zijn er gevallen bekend waarbij het werd toegestaan. Zo was er sprake van een onderneming waarbij de werkzaamheden structureel waren afgenomen. Omdat de werkzaamheden altijd met twee mensen moesten worden uitgevoerd, en de werkgever derhalve niet kon volstaan met één werknemer, was deeltijdontslag geoorloofd.

Transitievergoeding verschuldigd

Ook bij deeltijdontslag moet de transitievergoeding betaald worden, op voorwaarde dat de werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest. De transitievergoeding wordt berekend over het deel van het contract dat wordt beëindigd. Dit recht op transitievergoeding kan echter alleen worden afgedwongen wanneer het UWV de ontslagvergunning heeft verleend.

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding wanneer partijen met wederzijds goedvinden deeltijdontslag afspreken. Mogelijk zal de werknemer wel om compensatie vragen voor de verloren uren, maar heeft daar formeel geen recht op. Daarover zal onderhandeld moeten worden. Het voordeel van deeltijdontslag met wederzijds goedvinden voor de werkgever is dus dat er geen recht op (deeltijd)transitievergoeding komt te ontstaan.

Verrekening bij latere volledige beëindiging contract

Stel nou dat u wel een gedeeltelijke transitievergoeding heeft betaald, dan kan later bij een volledige beëindiging van het dienstverband deze eerder betaalde transitievergoeding in mindering worden gebracht op de nieuwe transitievergoeding.

Meer weten?

Heeft u een vraag over deeltijdontslag of wilt u meer weten over een transitievergoeding? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

 


Naar blogverzicht