Velden zijn niet correct ingevuld

Omgaan met een concurrentiebeding

Eindelijk een goeie nieuwe werknemer gevonden, zit er een concurrentiebeding in de weg. Hoe ga je daar mee om?

Veel werkgevers zullen het herkennen. Je hebt dringend nieuwe mensen nodig om mee te groeien in de aantrekkende markt, maar een concurrentiebeding belet ze bij je in dienst te komen.

Risico’s van het negeren van het concurrentiebeding

Er is een categorie werknemers en werkgevers die het rechtsgeldig concurrentiebeding van de werknemer simpelweg laten liggen. Zij gaan gewoon met elkaar in zee en zien wel hoe de oude werkgever reageert. Dat is meestal de slechtste keuze; zowel de werknemer als de nieuwe werkgever lopen namelijk een groot risico als zij het concurrentiebeding negeren.

Gevolgen voor de werknemer

De werknemer kan worden veroordeeld tot het betalen van een boete die vaak aan een concurrentiebeding is gekoppeld. Ook kan de rechter de werknemer een verbod opleggen om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden. Dat betekent voor deze werknemer geen inkomen. Geen loon, maar ook geen uitkering, want door de opzegging van het eerdere dienstverband kan er geen aanspraak gemaakt worden op een WW-uitkering.

Risico’s voor de werkgever

Als nieuwe werkgever loop je risico als je het concurrentiebeding van de werknemer negeert. Het kan namelijk onrechtmatig zijn als de nieuwe werkgever profiteert van de ‘toerekenbare tekortkoming’ van de werknemer, in verband met overtreding van het concurrentiebeding. De nieuwe werkgever kan dus ook worden veroordeeld, bijvoorbeeld tot een verbod om de werknemer te laten werken op straffen van een dwangsom. Daarnaast behoort ook een schadevergoeding tot de mogelijkheden als de werkgever het concurrentiebeding negeert.

Verricht onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding

Bij een sollicitatie zal dus altijd de vraag gesteld moeten worden of de werknemer is gebonden aan een concurrentiebeding, waar een relatiebeding ook onder valt.

Is dat het geval, dan kan worden gekeken of dat concurrentiebeding rechtsgeldig is:

  • Zo geldt er een schriftelijkheidsvereiste, oftewel: er moet een handtekening onder staan.
  • Ook komt een concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd nog veel voor. Dat kan wel rechtsgeldig zijn, maar slechts wanneer aan zware eisen is voldaan. Begin dit jaar besliste het Gerechtshof Den Bosch dat als uitgangspunt geldt dat een concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig is. Het is aan de voormalige werkgever om te bewijzen dat er wél een rechtsgeldige reden was voor een concurrentiebeding. Dit is een bijzonder moeilijke bewijspositie.

Geschillen rondom een concurrentiebeding worden in eerste instantie vaak uitgevochten in een kort geding. Dat is een procedure waarin geen uitvoerig onderzoek naar de feiten wordt gedaan. De voormalige werkgever die een concurrentiebeding had opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dus vaak aan het kortste eind trekken. Als het concurrentiebeding niet rechtsgeldig blijkt, dan is de sollicitant er niet aan gebonden en is er geen beletsel om hem of haar in dienst te nemen.

Wat valt er onder het begrip ‘relatie’?

Wat wij ook vaak tegenkomen is de vraag wat er onder het begrip ‘relatie’ valt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft die vraag eind 2017 beantwoord. Het hof nam daarbij het doel van een relatiebeding als uitgangspunt, namelijk:

  • de bescherming tegen concurrentie, en
  • de bescherming van het klantenbestand.

Leveranciers vallen daarmee niet onder het begrip ‘relatie’, en dus onder de werking van het beding. Het hof vond het in dit geval ook belangrijk dat werknemer en werkgever niet hadden gesproken over de term “relaties” in het arbeidscontract. De medewerker was dus niet aan het concurrentiebeding gebonden.

Hoe moet u omgaan met een concurrentiebeding?

Ga niet lichtzinnig om met een concurrentiebeding; de risico’s kunnen groot zijn. Onderzoek of sprake is van een rechtsgeldig concurrentiebeding tussen je sollicitant en zijn werkgever. Is dat het geval dan is er meestal nog een prima oplossing te bereiken door vroegtijdig te overleggen met die werkgever.

Wilt u zélf uw onderneming beschermen door middel van een concurrentiebeding? Wees er dan alert op dat deze rechtsgeldig wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst en zorg dat het de werknemer volstrekt helder is wat wel en wat niet onder het beding valt. Bekijk meer informatie over arbeidsrecht of lees verder op onze andere blogs over personeel en arbeidscontracten.Naar blogverzicht