Velden zijn niet correct ingevuld

Een werknemer schorsen. Mag dat zomaar?

“3FM-dj geschorst voor te lang draaien Nederlandstalige muziek” zo meldde nu.nl deze week. De 3FM-dj Harm den Besten is door zijn werkgever 3FM een nacht geschorst omdat hij tijdens zijn dienst twee uur lang alleen maar Nederlandstalige muziek draaide.

Den Besten werd naar eigen zeggen geschorst omdat hij niet overlegde met 3FM en de muziekredactie. Ook belde hij in zijn nachtdienst tussen 04.00 tot 06.00 een bandlid van The Kik wakker. Volgens Den Besten werd dit niet gewaardeerd door het radiostation.

Wat houdt schorsing in?

In de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek wordt vastgelegd hoe een werknemer zich dient te gedragen. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan de regels van het bedrijf óf de verplichtingen van de arbeidsovereenkomst niet nakomt, kan u als werkgever sancties opleggen. Als u wilt dat de werknemer zijn werkzaamheden niet meer verricht en niet meer op de werkvloer verschijnt kunt u uw werknemer schorsen. Een schorsing houdt in dat u de werknemer op non-actief stelt.

Wanneer mag u een werknemer schorsen?

Een werknemer mag niet zomaar geschorst worden. De hoofdregel is dat de werkgever zwaarwegende belangen moet hebben voor de schorsing. Een werknemer mag pas worden geschorst als terugkeer van de werknemer op de werkvloer tot een onwerkbare situatie leidt. In veel Cao’s staat een bepaling opgenomen over schorsing. Raadpleeg daarom altijd eerst de toepasselijke Cao.

U heeft uw werknemer geschorst. En nu?

Schorsing is een tijdelijke maatregel. Schorsing is bedoeld voor bezinning. Gaat u ontslag aanvragen of is terugkeer naar de werkvloer nog mogelijk? Wanneer u een werknemer schorst moet het salaris worden doorbetaald. Ook alle overige arbeidsvoorwaarden blijven van kracht. U mag dus geen verlofuren of vakantiedagen in mindering brengen.

Zijn er andere mogelijkheden dan het schorsen van een werknemer?

Schorsing is een zwaarwegend middel. Er zijn ook andere disciplinaire middelen om uw werknemer tot de orde te roepen:

Waarschuwing

Als de werknemer een overtreding begaat of zijn verplichting niet nakomt kunt u hem een waarschuwing geven. U geeft hiermee aan dat het door de werknemer getoonde gedrag niet acceptabel is binnen uw organisatie en dat er bij herhaling ernstigere consequenties aan kunnen worden verbonden. In het kader van dossieropbouw is het van belang om schriftelijk vast te leggen wanner de overtreding is begaan, wat deze inhield en dat u de werknemer een waarschuwing heeft gegeven. Laat u bij het opstellen van een waarschuwing goed adviseren.

Berisping

Een zwaardere vorm van een waarschuwing is een berisping. De berisping heeft een officieel karakter. Een berisping kan openbaar of niet-openbaar zijn.

Geen loonsverhoging of promotie

In een functionering- of beoordelingsgesprek kunt u het met uw werknemer hebben over de regels binnen het bedrijf en het niet naleven hiervan. Afhankelijk van hetgeen in de cao of in het arbeidscontract is bepaald kan een werknemer het komende jaar een loonsverhoging of promotie worden geweigerd.

Advies nodig over schorsing?

Aan het schorsen van een werknemer zitten nogal wat haken en ogen. Misschien dat ook 3FM dat ondervond. Later meldde nu.nl namelijk dat 3FM de schorsing heeft terug gedraaid. Een werknemer kan de rechtbank in kort geding vragen om weer aan het werk gesteld te worden wanneer hij het niet eens is met de schorsing. Laat u dan ook altijd adviseren door een van onze advocaten wanneer u voornemend bent maatregelen te treffen. Neem contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht