Velden zijn niet correct ingevuld

Compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine werkgever

“Makkelijker, duidelijker en goedkoper”. Dat is de bedoeling van het pakket aan maatregelen dat minister Koolmees heeft afgesproken met werkgevers met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht.


Spring naar:


Hoe zit het nu?

Loondoorbetaling bij ziekte houdt in dat u als werkgever verplicht twee jaar loon moet doorbetalen aan een werknemer die arbeidsongeschikt is. In die twee jaar moet het re-integratietraject volgens de Poortwachterwet worden doorlopen. De adviezen van de bedrijfsarts zijn in dat traject cruciaal. Is na twee jaar de re-integratie niet geslaagd, dan kan het nu zo zijn dat het UWV u als werkgever tot nog een extra periode loondoorbetaling verplicht (maximaal een jaar) als zij vindt dat het re-integratietraject niet goed is doorlopen. Zelfs al heeft u de adviezen van de bedrijfsarts opgevolgd. Dit is de beruchte loonsanctie voor zieke werknemers.

Wat is het probleem nu?

Twee jaar loon doorbetalen is voor veel kleinere bedrijven niet te betalen. Helemaal terwijl ondertussen ander personeel moet worden ingehuurd, óf simpelweg de productiviteit van de onderneming lager is door de uitval. Daarnaast hebben de meeste werkgevers niet de kennis in huis voor een goede re-integratiebegeleiding van de zieke werknemer.

Daarom bieden veel verzekeraars een verzekering tegen deze loonkosten, met vaak ook een extra onderdeel voor re-integratie begeleiding door een extern bureau.

De kosten van deze verzekering(en) zijn voor alle bedrijven min of meer gelijk, en daarom in verhouding door grotere bedrijven beter te dragen dan de kleinere MKB’ers die de kosten als buitenproportioneel belastend ervaren.

Dat moet anders. Werkgeversorganisaties hebben daarom een jarenlange lobby gevoerd om deze loondoorbetalingsverplichting aan te passen.

Hoe moet het worden en op welke manier?

Allereerst is afgesproken dat er een ‘MKB Ontzorgverzekering’ aangeboden gaat worden. Dit moet een goed betaalbare verzuimverzekering zijn die naast financiële dekking ook hulp biedt bij verplichtingen uit de Poortwachterwet. Daarnaast zullen er vier maatregelen wettelijk worden ingevoerd.

4 maatregelen

  1. Premiekorting per 2021 voor de kosten van loondoorbetaling; een vast bedrag per werkgever. De wens is dat per 2024 deze korting wordt vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie, zodat kleinere werkgevers een lagere premie betalen.
  2. Het advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets van de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte (de RIV-toets). Nu wordt deze beoordeling nog gedaan door de verzekeringsarts van UWV. Per 2021 moet de arbeidsdeskundige van het UWV dat doen, waardoor er in elk geval geen loonsanctie meer opgelegd kan worden als het UWV een andere mening heeft dan de bedrijfsarts van de werkgever over de gevolgde stappen en het resultaat van de re-integratie-inspanningen.
  3. De besluitvorming van UWV daarover moet helderder worden voor de werkgever. Nu geven veel werkgevers aan geen inzicht te hebben of kunnen krijgen over hoe het UWV beslissingen neemt en dan met name de RIV-toets.
  4. Meer duidelijkheid voor de werkgever over mogelijke terugkeer van een zieke werknemer na afloop van het eerste ziektejaar. En daarnaast meer betrokkenheid van de werknemer bij de re-integratie, onder andere door het geven van hun eigen visie op de eerstejaarsevaluatie.

MKB Ontzorgverzekering bij ziekteverzuim

Met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat er een MKB-ontzorgverzekering moet komen. De details over de verzekeringen worden nog nader uitgewerkt door werkgeversorganisaties en de verzekeraars. De inhoud is echter duidelijk: het moet een betaalbare verzekering zijn die het financiële risico dekt én kleine werkgevers helpt bij verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte.

Dit alles moet een transparant en goed dienstverleningspakket vormen, zodat werkgevers geholpen worden met de beperkingen van een langdurig ziekteverzuim. ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie bij ziekte (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet meer voor rekening van de werkgever komt.

Wanneer?

De bedoeling is dat dit pakket aan maatregelen per 1 januari 2021 in zal gaan, maar dat de MKB-ontzorgverzekering een jaar eerder wordt aangeboden per 1 januari 2020.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie over de compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte? Vraag het onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul het onderstaande formulier in.

 


Naar blogverzicht