Velden zijn niet correct ingevuld

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt bij het uitvoeren van het werk. Bijvoorbeeld een dakdekker die tijdens zijn werkzaamheden van het dak valt en letsel oploopt. Hoe zit dat wanneer u als ondernemer vrijwilligers inschakelt? De Hoge Raad heeft daarover onlangs een arrest gewezen.

De Hoge Raad bepaalde in 2012 al eens dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de schade die een zzp’er bij de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Recent heeft de Hoge Raad zich dus uitgelaten over de vraag of een werkgever ook aansprakelijk is voor de schade die vrijwilligers oplopen tijdens het vrijwilligerswerk. Wat was het geval?

Vrijwilligers

Bij de Parochie Vier Evangelisten maakte men gebruik van een klusgroep van vrijwilligers. Tijdens het plaatsen van verlichting op een dak van de kerk is één van de vrijwilligers gevallen en heeft daardoor ernstig letsel opgelopen. De vraag die voorligt is of de werkgever op grond van art. 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor deze schade van die vrijwilliger. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis oordeelt de Hoge Raad dat vrijwilligerswerk niet is uitgesloten van art. 7:658 lid 4 BW. Uit de parlementaire toelichting blijkt dat de bedoeling van de wetgever is om ook bescherming te bieden aan personen die zich in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Daarom is de werkgever ook aansprakelijk in situaties waarin hij gebruik maakt van vrijwilligers, omdat ook die vrijwilligers voor hun veiligheid mede afhankelijk van de werkgever zijn.

Belangrijke uitspraak

Deze uitspraak is voor ondernemers die met vrijwilligers werken van groot belang. Volgens de Hoge Raad moet het niet uitmaken of een werkgever kiest om werk te laten doen door werknemers of vrijwilligers. Die keuzevrijheid moet niet ten koste gaan van de rechtspositie van vrijwilligers. Lijden zij schade, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, dan moet de werkgever die vergoeden.

Een ondernemer die gebruikt maakt van vrijwilligers moet deze ook instrueren over de veiligheidsaspecten en veiligheidsrisico’s, net als bij werknemers. Dat kan vergaande gevolgen hebben. Dit zou er zelfs toe kunnen leiden dat het vrijwilligers die niet beschikken over de vereiste kwaliteiten om veilig te kunnen werken wordt verboden bepaalde werkzaamheden te verrichten. Ook zal de werkgever maatregelen moeten nemen om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld door beschermende kleding.

Tot slot is nog van belang dat de ondernemer ook voor deze risico’s is verzekerd. Het is belangrijk om uw polis daarop te controleren. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet. Heeft u vragen over uw situatie en juridische positie? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaat.Naar blogverzicht