Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe zit het ook alweer met décharge?

U kent het misschien wel; op de jaarvergadering van de plaatselijke ondernemersvereniging is het laatste agendapunt de décharge van het bestuur. De penningmeester houdt in een warm zaaltje een saaie PowerPoint presentatie over de cijfers, terwijl iedereen al schuin naar de bar kijkt.

Als de kascommissie dan ook nog iets heeft gezegd, wordt gevraagd of aan het bestuur décharge kan worden verleend. De hele zaal klapt instemmend, en het bestuur heeft decharge gekregen. Op naar het buffet!

Wat wordt bedoeld met een décharge?

Maar wat is dat nu eigenlijk, décharge, en wat heeft de ledenvergadering zojuist besloten? Een bestuurder van een rechtspersoon, of dat nu de ondernemersvereniging is, of een BV of een stichting, moet zijn taak naar behoren vervullen. Zo staat het in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek. Doet de bestuurder dat niet, en maakt hij er een potje van, dan is hij tegenover de rechtspersoon aansprakelijk.

Creatieve boekhouding

Onlangs hadden we bij Actio zo’n zaak aan de hand. Een penningmeester van een vereniging bleek jarenlang ‘creatief’ met de kas van de vereniging om te zijn gegaan. Een bedrag van vijf cijfers (voor de komma) was verdwenen. Niemand, inclusief de kascommissie, had de fraude opgemerkt. Toch had de penningmeester voor die jaren van de algemene ledenvergadering van de vereniging décharge gehad. Komt de penningmeester nu weg met zijn gedrag?

Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de décharge voor een jaarrekening alleen betrekking heeft op de feiten die blijken uit de jaarrekening of die expliciet aan de ledenvergadering (of vergadering van aandeelhouders) kenbaar gemaakt zijn. Bij fraude is dat doorgaans niet het geval; dat wil de bestuurder liever verdoezelen zodat het niet uit de jaarrekening blijkt. Fraude wordt ook niet uit eigen beweging meegedeeld. Op grond van de rechtspraak wordt de bestuurder in zo’n geval dus niet gedekt door de decharge. Het is dus niet zo dat decharge een kanskaart ‘verlaat de gevangenis zonder te betalen’ is. In geval van onbehoorlijke taakvervulling kan een bestuurder nog steeds door de rechtspersoon aansprakelijk gesteld worden.

Dat gezegd hebbende betekent het niet dat u op de komende jaarvergadering weer gerust achterover kunt leunen en zich als klapvee kunt gedragen als het agendapunt ‘decharge’ ter sprake komt. Volg het bestuur en de penningmeester nauwgezet, pluis die jaarrekening eens uit en stel kritische vragen. Dat buffet wacht wel even.

Meer weten over décharge of bestuurdersaansprakelijkheid?

Heeft u vragen over décharge of bestuurdersaansprakelijkheid? De advocaten van Actio hebben veel ervaring in aansprakelijkheidsprocedures. We maken graag een afspraak met u.Naar blogverzicht