Velden zijn niet correct ingevuld

Blijf scherp met bedrijfsgegevens en handelsnamen

Een bedrijf is verplicht om bepaalde bedrijfsgegevens te vermelden in de communicatie met klanten. De (potentiële) klant moet weten met wie hij te maken heeft. Er wordt op meerdere manieren met de klant gecommuniceerd. Welke gegevens bent u verplicht om te vermelden?

Uw bedrijfsgegevens op alle uitgaande communicatie

Een bedrijf moet op alle uitgaande communicatie in ieder geval de volledige naam, de rechtsvorm en de plaats van vestiging (statutaire zetel) vermelden. Dit is volgens de wet bepaald en is na te lezen in artikel 2:186 BW.

In artikel 2:186 BW staat geschreven:

  1. Uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames, moeten de volledige naam van de vennootschap en haar woonplaats duidelijk blijken.
  2. Indien melding wordt gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, moet daarbij in elk geval worden vermeld welk bedrag is geplaatst, en hoeveel van het geplaatste bedrag is gestort.

Vermelden van het KvK-nummer

Sinds 1 januari 2006 is het op grond van artikel 25 van de Handelsregisterwet voor ondernemingen verplicht om op alle uitgaande brieven, orders, facturen en andere aankondigingen ook het KvK-nummer te vermelden. Door de toevoeging van 'en andere aankondigingen'  is ook digitale communicatie inbegrepen. Dus ook in uitgaande officiële e-mail bent u verplicht om uw handelsnaam én KvK-nummer te vermelden.

Bedrijfsgegevens vermelden op website

Wanneer een bedrijf online zijn diensten aanbiedt, is het bedrijf ook verplicht om de identiteit, vestigingsplaats en KvK-nummer te vermelden (artikel 3:15d BW). Deze gegevens moeten dus worden opgenomen op de bedrijfswebsite. Zijn aan uw dienstverlening vergunningen verbonden of bent u bij een beroepsgroep ingeschreven, dan moet dit ook op de website vermeld worden.

Wat zijn de gevolgen van het niet vermelden van de juiste gegevens?

Het niet naleven van de regels kan gevolgen hebben. Momenteel procedeert een gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaat van Actio voor een klant bij het gerechtshof. De mededelingsplicht van artikel 2:186 BW speelt in die procedure een rol. De wederpartij heeft onze klant aangeklaagd, maar voor onze klant is het onduidelijk óf en tussen welke partijen een overeenkomst is gesloten. De wederpartij heeft namelijk niet aan de verplichtingen uit artikel 2:186 BW voldaan.

Zo ziet u, het niet, niet volledig of niet juist vermelden van uw bedrijfsgegevens kan tot gevolg hebben dat de vraag ontstaat, welk bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met welke handelspartner. Zeker als u onderdeel uitmaakt van een groep vennootschappen of als er sprake is van het gebruik van meerdere handelsnamen, is het van belang om scherp te blijven en altijd in uw communicatie de juiste bedrijfsgegevens te vermelden.

Meer weten?

Wij adviseren u graag over dit onderwerp. Neem dan contact op met éen van onze advocaten.Naar blogverzicht