Velden zijn niet correct ingevuld

Klagen over de curator

Wanneer een persoon of bedrijf failliet wordt verklaard, wordt een curator door de rechtbank benoemd. De curator neemt het beheer van ‘de boedel’, het vermogen en inkomen van de failliet, over. Hij inventariseert schulden, verzamelt geld en deelt dat aan het einde van het faillissement uit aan de schuldeisers. Soms doet een curator dingen die niet in het belang zijn van een belanghebbende, zoals een schuldeiser of de failliet zelf. Wat kunnen zij dan doen?

Toezicht rechter-commissaris

De curator staat onder toezicht van een rechter-commissaris. Dat is een rechter bij de rechtbank waar het faillissement is uitgesproken, die de speciale taak heeft te controleren of de curator zijn taken goed uitvoert. Bij die rechter-commissaris kan een schuldeiser of (de bestuurder van) failliet een klacht indienen, of een verzoek doen dat de curator iets moet doen of nalaten.

Niet iedereen kan klagen

Klagen kan niet zomaar. In artikel 69 Faillissementswet staat dat de verzoeker schuldeiser moet zijn, of de gefailleerde zelf. In het geval van een rechtspersoon (BV, stichting) is dat de bestuurder van de failliet. De klacht mag ook niet tot doel hebben een persoonlijk toekomend recht tegenover de boedel geldend te maken. Dat houdt zoveel in als dat de klager het verzoek niet mag gebruiken om de curator te bewegen om -bijvoorbeeld- een werknemer uit het relatiebeding te ontheffen, documenten uit het faillissementsdossier of de administratie van failliet af te geven, of een huurpand te ontruimen nog vóór het einde van de huurovereenkomst.

Als u wilt klagen over het handelen van een curator, is het daarom goed van tevoren te bepalen of klagen zin heeft. Helemaal zonder risico is het namelijk niet; uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt namelijk dat de klager bij afwijzing van de klacht in de kosten van de procedure kan worden veroordeeld.

Heeft u vragen over het handelen van een curator? Actio Advocaten heeft gespecialiseerde insolventierecht- en faillissementsadvocaten. Neem vooral contact op.Naar blogverzicht