Velden zijn niet correct ingevuld

Het aanbieden van crediteurenakkoord buiten faillissement, wel of niet doen?

Ondanks al uw inspanningen kan het toch gebeuren dat uw organisatie in financiële moeilijkheden komt te verkeren. Faillissement lijkt de enige uitweg. Maar is dat ook zo? Er zijn andere mogelijkheden om uw organisatie weer gezond te krijgen en zo een faillissement te voorkomen. Het aanbieden van een akkoord aan uw schuldeisers is één van deze mogelijkheden. Wat houdt het in en waar moet u aan denken?

Een schuldeisersakkoord

Een schuldeisersakkoord, ook wel crediteurenakkoord genoemd, zorgt ervoor dat alle, dan wel een bepaalde groep schuldeisers een percentage van hun vordering betaald krijgen. Voor de restantvordering wordt finale kwijting verleend waarna u weer vooruit kan kijken.Door een crediteurenakkoord kan uw organisatie blijven voortbestaan omdat de schulden worden teruggebracht tot overzichtelijke proporties.

Wat betekent een crediteurenakkoord voor schuldeisers?

Voor schuldeisers betekent dit weliswaar dat zij slechts een deel van hun vordering betaald krijgen, maar een faillissement wordt voorkomen. In een faillissementssituatie volgt vaak helemaal geen betaling. Bovendien behoudt de schuldeiser bij een akkoord zijn klant en zo ook zijn toekomstige handel.

Hoe werkt een crediteurenakkoord?

Het aanbieden van een schuldeisersakkoord is vormvrij. Het mag worden aangeboden aan alle schuldeisers of slechts een deel daarvan. Iedere schuldeiser is vrij om het aanbod te accepteren of te weigeren. Een akkoord slaagt alleen als alle schuldeisers aan wie het akkoord is aangeboden, het akkoord accepteren. Wordt het akkoord niet door alle schuldeisers geaccepteerd, dan kan alsnog faillissement volgen.

Voorbereiding voor een crediteurenakkoord

Een schuldeisersakkoord moet zorgvuldig voorbereid worden. De eerste stap is geld. Zonder geld, geen akkoord. De kans is klein dat u zelf over het geld beschikt. Vaak wordt het geld door een derde (bijvoorbeeld een familielid) beschikbaar gesteld.

De volgende stap is het inzichtelijk maken van de noodzaak van het akkoord. Wat is de financiële positie van uw organisatie? Hoe hoog is de schuldenlast? Hoe zijn de financiële problemen ontstaan? Waarom is een akkoord het maximaal haalbare resultaat voor uw schuldeisers? Hoe wordt het akkoord gefinancierd? Worden alle schuldeisers gelijk behandeld? Wat zijn de vooruitzichten?

Aanbieden van het akkoord

Als het akkoord daadwerkelijk wordt aangeboden is het afwachten op de reacties van de schuldeisers. Geen enkele schuldeiser heeft de plicht om een aangeboden akkoord te accepteren. In de rechtspraak is wel bepaald dat in een uitzonderlijk geval, toch een weigerachtige schuldeiser kan worden gedwongen om het akkoord te accepteren. Hierbij zijn de specifieke omstandigheden van belang, op grond waarvan de schuldeiser in redelijkheid niet kan weigeren akkoord te gaan.

Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen ll

Een aantal jaren geleden is het wetsvoorstel ‘Wet Continuïteit Ondernemingen II’ ingediend, waarmee een weigerachtige schuldeiser eenvoudiger gedwongen kan worden een schuldeisersakkoord te accepteren. Helaas is het alweer langere tijd stil rondom dit wetsvoorstel en zijn partijen nog altijd gebonden aan de gang van zaken zoals hierboven beschreven. 

Zelf de mogelijkheden van een akkoord onderzoeken?

Wenst u zelf de mogelijkheden van een akkoord te onderzoeken? Actio Advocaten staat u graag bij met raad en daad. Onze twee curatoren weten van de hoed en de rand als het op het aanbieden van een akkoord aankomt. Neem gerust contact op met een van onze vestigingen in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht