Velden zijn niet correct ingevuld

De stille bewindvoerder: het pre-pack failissement

In deze tijden van crisis gaan steeds meer ondernemingen over de kop. Grote ondernemingen zoals bijvoorbeeld Selexyz (2012), Oad Reizen (2013), Free Record Shop en Neckermann (beiden 2014) konden de afgelopen jaren niet meer aan hun verplichtingen voldoen en vroegen faillissement aan. Om een snelle doorstart mogelijk te maken, wordt ook wel de zogeheten pre-pack ingezet.

Wat wordt bedoeld met een pre-pack faillissement?

De pre-pack is een fenomeen dat nog niet definitief is vastgelegd in de wet. Het is ontstaan als een gebruik binnen enkele rechtbanken. Voordat een faillissement definitief wordt uitgesproken, wordt de doorstart alvast in alle rust voorbereid door een ‘stille bewindvoerder’. Deze beoogde curator  inventariseert bijvoorbeeld of er een geïnteresseerde koper is voor (onderdelen van) het bedrijf. Direct na het faillissement wordt dan een transactie in gang gezet die ervoor zorgt dat het bedrijf een doorstart kan maken.

Wat zijn de voordelen van een pre-pack?

Het uitvoeren van een pre-pack heeft als voordeel dat het personeel kan blijven werken, dat leveranciers kunnen blijven leveren en dat klanten kunnen blijven kopen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de schuldeisers een deel van hun vordering terugzien. In een normaal faillissement is dit vaak niet het geval. Dit komt door de relatief hoge kosten van een faillissement, zoals de vereffeningskosten van de boedel. Natuurlijk blijven de schuldeisers ook bij een pre-pack wel voor een groot deel achter het net vissen. Zij schieten er dan ook bij in – net als bij een gewoon faillissement.

Een pre-pack moet al in een vroeg stadium worden opgestart

Essentieel bij het inzetten van een pre-pack-procedure is wel dat deze op tijd wordt ingezet. Alleen dan is er voldoende tijd voor de stille bewindvoerder om te kijken naar (wel) succesvolle onderdelen van het bedrijf. Bovendien heeft hij dan de kans om in alle luwte te spreken met mogelijke kopers. Hoe langer men met de procedure wacht, hoe lager de waarde van het bedrijf zal zijn. De geheimhoudingsplicht van de stille bewindvoerder is essentieel. Als er gevoelige informatie naar buiten wordt gelekt over de slechte financiële positie van het bedrijf, wordt het uitvoeren van de pre-pack haast onmogelijk.

Is een pre-pack voor elk bedrijf zomaar mogelijk?

Door het succes van de pre-pack in de praktijk en de behoefte aan regulering is een wettelijke regeling omtrent dit instrument al in 2013 aangekondigd door de minister van Veiligheid en Justitie. Een precieze regeling ontbreekt op dit moment nog voor de pre-pack. Wel dient de rechtbank toestemming te geven voor het uitvoeren van deze constructie. Pas wanneer de rechter inziet dat er diverse belangen bij gebaat zijn zal er kunnen worden overgegaan op een pre-pack faillissement.

Ervaren partner bij doorstarts, herstructureringen en faillissementen

Mr. Jan Maarten Pol is als curator regelmatig betrokken bij faillissementen. Ook geeft hij advies aan ondernemers bij dreigende problemen. Heeft u vragen over faillissementen of wilt u meer weten over de juridische aspecten bij faillissementen of een doorstart? Neem contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht