Velden zijn niet correct ingevuld

Curator vraagt geld om eigendom terug te geven: kan dat?

Onlangs was in het nieuws dat striptekenaars boos zijn op de curator van het Stripmuseum in Rotterdam. Wat was er aan de hand? De tekenaars hadden werken in bruikleen gegeven aan het museum. Vanwege het faillissement wilden zij hun werk terug hebben. De curator vroeg daarvoor een bijdrage van € 75,00 inclusief BTW. Hierop werden de tekenaars boos op de curator. Een discussie op Twitter en Facebook barstte los: velen waren het met de kunstenaars eens dat € 75,00 een te hoog bedrag was voor het opsturen van een tekening.

Wat mag de curator doen wanneer er sprake is van faillissement?

Als een bedrijf of persoon failliet gaat wordt er een curator benoemd. Hij of zij moet voor de gezamenlijke schuldeisers kijken of er nog geld te halen valt, en hoeveel schulden het bedrijf of de persoon in kwestie heeft. Vrijwel altijd zijn er meer schulden dan baten, waardoor de schuldeisers niets krijgen. De curator wordt betaald uit de boedel. Dus als er geld in het faillissement wordt verzameld, wordt de curator als eerste daaruit betaald. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de gezamenlijke schuldeisers de curator betalen.

Naast schuldeisers die geld tegoed hebben, zijn er ook schuldeisers die goederen van de failliet moeten hebben. Bijvoorbeeld door eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of omdat ze eigenaar van de goederen zijn en die goederen bij de failliet in het pand staan. Denk aan een auto die in reparatie is bij een (failliete) garage, of in dit geval tekeningen die in bruikleen gegeven zijn. Het is de taak van de curator deze rechten uit te zoeken en goederen terug te geven aan schuldeisers die daar om vragen.

Hoe is dit in de wet geregeld?

In de wet is niets geregeld over de kosten van zo’n teruggave actie. Een curator kan van die schuldeisers verlangen dat ze een bijdrage leveren aan de kosten die speciaal voor hen worden gemaakt. Daarover zijn procedures gevoerd, waarin de rechtbank bepaalde dat dit redelijk is. De rechtbank vond het belangrijk dat de werkzaamheden die de curator verricht alle schuldeisers geld kosten. De curator wordt immers betaald uit de boedel. De rechter vond het niet redelijk dat kosten die speciaal voor een specifieke groep schuldeisers gemaakt worden, door alle schuldeisers moeten worden betaald. In het geval van het Stripmuseum: het is niet redelijk wanneer schuldeisers als bijvoorbeeld de werknemers, de belastingdienst, de verhuurder enzovoort moeten meebetalen aan de kosten voor het teruggeven van de tekeningen.

Conclusie

Daarom mag een curator geld vragen voor het teruggeven van de tekeningen. Of € 75,00 per tekening redelijk is zou je dan nog kunnen twisten. Want hoe hoog zijn de kosten? En hoe veel (of hoe weinig) zijn de werken waard? Het lijkt onredelijk: in een faillissement moet je betalen om je eigen spullen terug te krijgen. Je ‘koopt’ je eigen goederen, is dan vaak het gevoel. Maar voor het standpunt van de curator valt ook wel wat te zeggen: het is ook niet redelijk dat een andere schuldeiser voor die kosten moet opdraaien.

Heeft u vragen over het terughalen van goederen uit faillissement? Neem contact op met een van onze insolventierecht specialisten.Naar blogverzicht